Eclipse umożliwia łatwe znajdowanie wszystkich odwołań do zmiennej, ale czy istnieje szybki sposób wyszukiwania tylko przypisań?

48
jhourback 17 luty 2012, 22:42

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Szybki? Hm... Znajdź wszystkie odniesienia za pomocą Ctrl+Shift+G, a następnie przefiltruj w widoku Search (wyniki) za pomocą Menu Widok (trójkąt rozwijany). Możesz tam wybrać Reads, aby je filtrować.

Skrót: kursor do zmiennej, menu Search > Write Access > Workspace. Domyślnie nie ma przypisanego skrótu klawiszowego, ale możesz to zrobić jak zwykle (Preferences > General > Keys).

51
IvanRF 10 lipiec 2015, 03:54

Ctrl+Shift+U pokazuje wszystkie zastosowania zmiennej, z różnymi ikonami do odczytu i zapisu.

Możesz także ustawić różne kolory dla wystąpień odczytu i zapisu wybranej zmiennej (w prawej części edytora). Te kolory są ustawiane w preferencjach Eclipse, w „Ogólne -> Edytory -> Edytory tekstu -> Adnotacje”. Dostępne są „Zdarzenia” i „Zdarzenia zapisu”. Ustawiłem ten sam kolor, nieco ciemniejszy dla „Występowania zapisu”, dzięki czemu mogę łatwo wykryć wystąpienia zapisu, bez naciśnięcia klawisza.

37
Baldrick 17 luty 2012, 23:11

Ctrl+Alt+U znajduje wszystkie odwołania w klasie (odwołania lokalne) dla określonej zmiennej na moim komputerze ubuntu.

1
samsamara 5 styczeń 2016, 03:40