Wiem, jak uzyskać tekst z UITextField, więc to nie jest problem. Mój problem polega na tym, jak uzyskać jego wartość z innego pliku XIB?

Na przykład: mam pole tekstowe nazwy w moim Form.xib i próbuję pobrać tę wartość nazwy z Chart.xib

2
Brandon 6 marzec 2012, 22:28

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Ustaw UItextField jako IBOutlet (@property) w odpowiednim kontrolerze widoku (powiedzmy, że widok A) ..następnie ..

Powiedzmy, że chcesz mieć wartość pliku tekstowego w widoku B .

Więc w widoku B.

ViewA *viewA = [[ViewA alloc]initwithnibName:@"ViewA" bundle:nil];

NSString *textfieldtext = viewA.textfieldNamehere.text;
1
Shubhank 6 marzec 2012, 23:35

Myślę, że nie rozumiesz wzorca MVC dobrze.
Plik .nib reprezentujący tylko interfejs użytkownika. ViewController musi zadbać o wszystkie dane, które będą wyświetlane w pliku View(.nib).

1
Sergey Kuryanov 6 marzec 2012, 23:46