Zainstalowałem pomost na maszynie ubuntu 11 przez

sudo apt-get install jetty

Potem skonfigurowałem kontekst, plik war i zmienną NO_START. Wszystko działa OK, gdy testuję na tej samej maszynie, np.

curl http://localhost:8080/

Jednak gdy próbuję połączyć się z zewnętrznego komputera, po prostu nie odpowiada. Próbowałem tego zarówno na maszynie wirtualnej na hoście Win 7, jak i na Amazon EC2.

Dzięki,

2
Dan 21 luty 2012, 12:16

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Upewnij się, że nie jest to problem z zaporą sieciową. Może port 8080 jest zamknięty przez firewall.

Spróbuj też dodać linię do pliku /etc/default/jetty :

JETTY_HOST=0.0.0.0

Zobacz podobne pytanie

7
Community 13 kwiecień 2017, 15:13

W dziedzinie EC2 domyślnym otwartym portem jest zwykle 80. Musisz przejść do konsoli EC2, zobaczyć SecurityGroup powiązaną z maszyną i dodać port 8080 otwarty dla całego słowa, tj. 0.0.0.0/0. I powinieneś być gotowy.

1
Nishant 21 luty 2012, 12:45