Potrzebuję możliwości edytowania wartości w kolumnie siatki drzewa. Samo dodanie edytora do konfiguracji kolumny nie pomogło. Używam składnika treepanel ExtJs4.

enter image description here

Jakieś pomysły?

9
Andrey Selitsky 16 luty 2012, 17:30

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Tak, istnieje.

Polecam korzystanie z najnowszej wersji, która w tej chwili to 4.1 Release Candidate 1.

Użyj panelu Ext.Tree

Dodaj wtyczkę do edycji siatki, taką jak ta:

  plugins:[
    Ext.create('Ext.grid.plugin.CellEditing', {
      clicksToEdit:2
    })
  ]

Udostępnij co najmniej jedną kolumnę do edycji w ten sposób

editor:{
  xtype:'textfield'
}

Zasadniczo łączysz to:

http://docs.sencha.com/ext-js/4-0/#!/example/tree/treegrid.html

I to:

http://docs.sencha.com/ext-js/4-0/#!/example/grid/cell-editing.html

8
Neil McGuigan 3 kwiecień 2012, 09:13