Chcę utworzyć końcowy ekran powitalny, który powinien pojawić się na końcu aplikacji, ponieważ mam przycisk wyjścia na ostatniej stronie, więc chcę, aby po kliknięciu przycisku wyjścia przez 3 sekundy pojawiła się strona pożegnalna z obrazem i delikatny dźwięk muzyki, a następnie aplikacja powinna się automatycznie zakończyć, jestem zdezorientowany, jak powinienem naprawić tę stronę końcową w mojej aplikacji, myślę o kodowaniu po kliknięciu przycisku wyjścia i przez zamiar rozpocząć stronę pożegnania, a następnie jak kodować?, aby wyszedł z aplikacji po 3 sekundach miękkiej muzyki, a także jakie zmiany muszę w tym celu wprowadzić w pliku androidMainfest.

0
user1161410 4 marzec 2012, 19:42

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Uruchom CountDownTimer w metodzie oncreate swojej końcowej aktywności splash, ustaw ją tak, aby zakończyła się po 3000 milisenkondów i napisz activity.finish w jego obsłudze zdarzeń onfinish. musisz również wywołać activity.finish() w swojej ostatniej aktywności na stronie po wywołaniu startactivity strony pożegnalnej.

0
hago 4 marzec 2012, 20:21

Po prostu uruchom ExitActivity za pomocą przycisku, a następnie uruchom CountDownTimer przez 3 sekundy, które następnie wywołują intencję HomeScreen, taką jak tutaj

0
Community 23 maj 2017, 13:34