Napisałem aplikację klient-serwer w C. Serwer uruchamiam w linuxie. Muszę zrobić proste logi tego, co robi serwer. Drukuję to na ekranie. Proszę, jak mogę skopiować wyjście ekranu również do pliku. Dzięki

2
user1097772 7 marzec 2012, 15:31

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć polecenia tee jako:

./server_program | tee server.log
2
codaddict 7 marzec 2012, 15:34

Możesz użyć polecenia tee:

$ ./program | tee log.txt
2
kev 7 marzec 2012, 15:33