Mam model Post i model Komentarz (który jest zagnieżdżonym zasobem pierwszego modelu):

  resources :posts do
    resources :comments
  end

posts/show.html.erb:

<%= render @comments %>

Chyba mam tu jakiś błąd:

komentarze/_comment.erb

<%= link_to "Edit Post Comment", [@post, edit_comment_path(comment)] %>

Bo otrzymuję ten błąd:

undefined method `edit_comment_path' for #<#<Class:0xb439d8c>:0xaeaf4c0> 

Jakieś sugestie, jak to naprawić?

0
alexchenco 28 luty 2012, 14:34

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli uruchomisz rake routes, możesz zobaczyć nazwy tras, w twoim przypadku nazwa trasy powinna być edit_post_comment_path, a nie tylko edit_comment_path.

7
pjumble 28 luty 2012, 14:38

Może <%= link_to "Edit Post Comment", [@post, :edit, comment] %> lub <%= link_to "Edit Post Comment", edit_post_comment_path(@post, comment) %> (nieprzetestowane, tutaj nie można testować).

Ponieważ edit_comment_path jest, jak mówią rails, nieokreślony.

4
pdu 28 luty 2012, 14:39