Próbuję uruchomić ten fragment CSS na moim iPadzie, ale wydaje się, że ignoruje zapytanie o media i zamiast tego używa domyślnego CSS wrappera. czy jest sposób, aby temu zapobiec?

@media only screen and (max-width: 1024px) and (max-height: 768px) {
  #wrapper {
    position:absolute; 
    z-index:1;
    top:41px;
    width:150px;
    height:300px;
  }  
}

#wrapper {
  position:absolute; 
  z-index:1;
  top:41px; 
  bottom:0px; 
  left:0;
  width:100%;
  height:800px;
  overflow:auto;
}
1
Farreal 14 luty 2012, 17:24

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Czy style zapytań o media nie są zastępowane przez późniejsze wartości, a nie ignorowane? Czy próbowałeś przenieść ogólne style przed stylami MQ (przypuszczam, że możesz również użyć !ważne, ale to generalnie zły pomysł) lub dodać inny oczywisty styl, taki jak background: red; w ten MQ?

5
Steven Don 14 luty 2012, 17:31

Zgodnie z ogólną zasadą, zapytania o media zawsze należy wpisywać na końcu arkusza stylów, aby zdefiniować główne style, a następnie zapytania o media przychodzą i zastępują je na końcu.

1
lockedown 26 maj 2013, 17:36