Próbowałem znaleźć odpowiedź w Matlabie i sieci, ale na próżno, więc potrzebuję twojej pomocy. Użyłem poniższego kodu, aby znaleźć liczbę wystąpień liter w tablicy;

characterCell = {'a' 'b' 'b' 'a' 'b' 'd' 'c' 'c'}; %# Sample cell array 
matchCell = {'a' 'b' 'c' 'd' 'e'};         %# Letters to count   
[~,index] = ismember(characterCell,matchCell); %# Find indices in matchCell 
counts = accumarray(index(:),1,[numel(matchCell) 1]); %# Accumulate indices 
results = [matchCell(:) num2cell(counts)] `

Wyniki =.

'a'  [2] 
'b'  [3] 
'c'  [2] 
'd'  [1] 
'e'  [0] 

Teraz muszę dowiedzieć się, która litera ma najwięcej wystąpień Jak poznać indeks?

2
pac 25 luty 2012, 01:10

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Indeks jest drugim wyjściem funkcji max.

Więc powinieneś zrobić:

[~,index]=max(counts)
mostCommonLetter=matchCell{index};
2
Oli 25 luty 2012, 01:19

funkcja trybu podaje najczęstszą wartość.

mostCommonLetter = mode(matchCell[:]);
3
David Cary 25 luty 2012, 01:54