Próbuję uzyskać unikalne wartości z tabeli w Oracle za pośrednictwem sql. Stół wygląda tak.

Tabela: ABC z nazwą i wartością kolumn.

NAME Value
AA  10
B  40
CC  50
AA  70
DD  80
CC  90
EE  100
FF  120
GG  130
H  150
EE  170
I  180
J  200
K  210
L  300
GG  320

Chcę pobrać unikalne wartości z ABC dla nazwy kolumny i najlepiej te, które mają niższą wartość, np. AA pojawia się dwa razy, więc chcę pobrać AA raz, ale z tym, który ma niższą wartość.

SELECT DISTINCT
  (NAME),
  VALUE
FROM
  ABC
ORDER BY
  NAME ASC;

Proszę pomóż. Dzięki

5
Nomad 13 luty 2012, 08:09

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
SELECT 
  NAME    AS NAME ,
  MIN(VALUE) AS VALUE
FROM ABC
GROUP BY NAME
ORDER BY NAME ASC;
9
user78706user78706 13 luty 2012, 08:13

Nie znam składni oracle, ale MSSQL to grupa według (Nazwa) i min na wartości, która załatwiłaby sprawę, wraz z tym, co już robisz.

1
Lee Baker 13 luty 2012, 08:12