Muszę przekonwertować ciąg na URI, ciąg jest linkiem do pliku php, mogę go przekonwertować na Uri przez Uri.parse(string), ale musi to być URI we wszystkich caps lock, aby wstawić go tutaj :

HttpPost httppost = new HttpPost(link);

Nie znam różnicy między URI a Uri.

0
Nick Nelson 5 luty 2012, 02:40

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że rozumiem:

URI uri = null;
    try {
      uri = new URI(link[0]);
    } catch (URISyntaxException e2) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e2.printStackTrace();
    }
1
Nick Nelson 5 luty 2012, 02:47

URI to java.net.URI. Tworzysz URI za pomocą jego konstruktora.

1
CommonsWare 5 luty 2012, 02:46