Próbuję wyświetlić wyjątek, który wystąpił w kontrolerze na warstwie widoku. W tym celu ustawiłem blok próbny, taki jak:

public String persistUserData( )
{
 try
  {
    //Make DB Call
    // Update DB and get new Data

    model.addAttribute( "updatedData", data );

    throw new Exception("Creating an Exception");

  }
  catch(Exception e)
  {
    model.addAttribute("myException", ex.getClass());

  }

  return "myPage.jsp";
}

Moim zdaniem próbuję go wydrukować za pomocą ${myException}, ale nic nie drukuje. Co tu się dzieje?

1
t0mcat 22 czerwiec 2011, 22:12
Czy na pewno to jest dokładnie ten kod, który testujesz? ${myException} wywoła toString() na wyjątek, jeśli nie ma żadnej wiadomości, otrzymasz pusty/pusty ciąg. Wypróbuj: model.addAttribute("myException", e.getClass());
 – 
Tomasz Nurkiewicz
22 czerwiec 2011, 22:22
Cześć Tomasz, zamierzam wypróbować Twoje rozwiązanie.
 – 
t0mcat
22 czerwiec 2011, 23:00
Tomasz, e.getClass też nic nie pobierał z przodu.
 – 
t0mcat
22 czerwiec 2011, 23:09

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Przepraszam, że to mówię, ale dla mnie to działa...

@Controller
@RequestMapping("/")
public class MyController {

  @RequestMapping
  public String omg(@RequestParam("name") String name, Model model) {
    try {
      model.addAttribute("name", name);
      throw new Exception("OMG!");
    } catch (Exception e) {
      model.addAttribute("myException", e);
    }
    return "/WEB-INF/foo.jsp";
  }

}

I foo.jsp:

Name: ${name}<br/>
Error was: ${myException}

To renderuje (z domyślną konfiguracją Spring MVC pod http://localhost:8080/app/?name=abc):

Name: abc
Error was: java.lang.Exception: OMG!

Przysięgam!

3
Tomasz Nurkiewicz 22 czerwiec 2011, 23:42
Przepraszam Tomasz, schrzaniłem to. Wywołanie Ajax nadpisało zawartość JSP :(
 – 
t0mcat
23 czerwiec 2011, 07:40

Możesz użyć tego wzoru:

  @Controller
  @RequestMapping("/")
  public class MyController {
     //catch any exception 
     @ExceptionHandler(Exception.class)
     public ModelAndView handleMyException(Exception exception) {
       ModelAndView mv = new ModelAndView("errorPage);
       mv.addObject("message",exception.getMessage());
       return mv;
         } 

     @RequestMapping(value="/doSomething", method=RequestMethod.GET)
     public ModelAndView doSomething() {
      /doSomething
     throw new Exception("OMG!");
      return mv;
         } 

  }

Mam nadzieję, że to pomoże.

1
danny.lesnik 23 czerwiec 2011, 00:31

Z funkcji należy zwrócić model, który będzie wyglądał tak:

return model;

Model powinien być typu ModelAndView.

0
Omnaest 22 czerwiec 2011, 22:17
Ale jestem w stanie uzyskać dostęp do innych modeli zadeklarowanych w tej metodzie, co jest nie tak z wyjątkiem pierwszym.
 – 
t0mcat
22 czerwiec 2011, 22:20
Kod jest nadal niekompletny, ponieważ nie pokazujesz, co dzieje się z polem modelu. Pole modelu jest ważne, musi być zwrócone przez metodę kontrolera, która jest adnotowana za pomocą RequestMapping.
 – 
Omnaest
22 czerwiec 2011, 23:38