Używam Google AdMob SDK w mojej aplikacji na iPhone'a, ustawiłem właściwość rootViewController, właściwość delegate

self.adBannerView.rootViewController = basedViewController;
self.adBannerView.delegate = basedViewController;
[self.adBannerView loadRequest:[GADRequest request]];

Ale otrzymuj ten komunikat podczas uruchamiania aplikacji:

<Google> Must set the rootViewController property of GADBannerView before calling loadRequest:

Zarządzam 3 GADBannerView jednocześnie, czy znasz status GADBannerView (czy ma ustawiony rootViewController czy nie) podczas debugowania aplikacji?

5
Tuyen Nguyen 21 lipiec 2011, 01:28

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że basedViewController nie został jeszcze utworzony. Krok 1) Utwórz kontroler widoku Krok 2) Przypisz

4
Cape 17 sierpień 2011, 15:20

Użyj swojego kodu na końcu View Did Load na swoim viewcontroller.m

1
abdul sathar 25 listopad 2015, 16:30