Jeśli nasza grupa użyje Mavena, czy będzie promować niezależność IDE?

NetBeans generuje wiele plików projektów, których Eclipse nie używa - jeśli programista tworzy coś za pomocą NetBeans i Maven, czy ten projekt może zostać bezpośrednio przeniesiony do Eclipse za pomocą Mavena?

2
wulfgarpro 13 lipiec 2011, 08:48
Tylko zastanawiasz się, co to jest „dużo plików projektu”?
 – 
mkleint
20 kwiecień 2013, 14:27

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli masz swój pom.xml, możesz wygenerować projekt Eclipse za pomocą

MVN Eclipse: Eclipse

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku Eclipse unikam umieszczania artefaktów związanych z zaćmieniem w repozytorium kodu źródłowego, znajdują się one w moim pliku ignorowania (w moim przypadku z Git, w .gitignore).

AKTUALIZACJA: Jeśli chodzi o komentarz dotyczący m2eclipse, możesz zainstalować wtyczkę m2eclipse za pomocą Pomocy -> Eclipse Marketplace. Po zainstalowaniu możesz zaimportować projekt z Eclipse za pomocą opcji Plik > Importuj... > Maven > Istniejące projekty Maven.

1
stivlo 13 lipiec 2011, 11:41
5
Mvn eclipse:eclipse to stary sposób na zrobienie tego, nie jest już rozwijany. m2e jest teraz głównym projektem Eclipse i powinien być używany do integracji z maven.
 – 
Sean Patrick Floyd
13 lipiec 2011, 09:05

Zasadniczo tak. Utworzysz jeden plik pom i będziesz mieć cały kod źródłowy, a następnie użyjesz różnych wtyczek maven, aby wygenerować pliki właściwości projektu dla każdego IDE. Dla eclipse polecenie to mvn eclipse:eclipse to samo oznacza flexbuilder i intelliJ Jestem pewien, że inni też.

0
shaunhusain 13 lipiec 2011, 08:53
Proszę nie używać mvn eclipse:eclipse - każde nowoczesne IDE powinno mieć natywną obsługę Maven.
 – 
Tomasz Nurkiewicz
13 lipiec 2011, 10:26
Czemu? Użyłem wtyczki m2eclipse, ale nie zawsze jest ona przydatna, szczególnie podczas pracy z projektami Flex, w których kreatory projektu zawsze pokazują konstruktora maven i flex buildera, jeśli mam zainstalowaną wtyczkę i uruchamia ona kompilację dwukrotnie (ja trzeba ręcznie wyłączyć jeden, jeśli zainstalowana jest wtyczka m2eclipse). Nie widzę powodu, aby nie używać wiersza poleceń do uzyskania projektu w stanie do importu (czyli do wygenerowania plików właściwości projektu).
 – 
shaunhusain
13 lipiec 2011, 10:32
Wykonuję również 99% moich poleceń SVN w wierszu poleceń, ponieważ Tortoise wydaje się mieć dużo dostępu do dysku i ma tendencję do psucia ikon (przynajmniej w perspektywie Vista, ugh). W każdym razie, chyba że to polecenie/wtyczka jest w jakiś sposób przestarzałe, nie rozumiem prośby, aby jej nie używać.
 – 
shaunhusain
13 lipiec 2011, 10:35
Bo to bardzo niewygodne. Na przykład podczas dodawania zależności lub zmiany struktury projektu musisz ponownie wygenerować i ponownie zaimportować projekt w Eclipse. Nie wiem, jak to teraz działa w Eclipse, ale IntelliJ skanuje pom.xml w czasie rzeczywistym i natychmiast wprowadza zmiany, bez potrzeby ponownego importowania.
 – 
Tomasz Nurkiewicz
13 lipiec 2011, 10:42
Jeśli musisz zmienić zależności, po prostu ponownie uruchom polecenie i ponownie wygeneruje plik właściwości projektu, w tym nowe zależności lub właściwości, a następnie odśwież w zaćmieniu lub co najwyżej zamknij, a następnie otwórz projekt w zaćmieniu i jesteś w dobrym stanie kształt. Szczerze mówiąc nie warto mieć dodatkowej wtyczki działającej w zaćmieniu z flexem i innymi wtyczkami wymaganymi do mojej pracy Uważam, że jest to uciążliwe i powoduje więcej problemów niż rozwiązuje
 – 
shaunhusain
13 lipiec 2011, 11:35