Mam scenę helloworld, do której chciałbym dodać podwidok.

Jak to się robi w cocos2d? Chcę dodać widok podrzędny w dolnej części ekranu.

Chcę, aby ten widok był kontrolowany przez scenę helloworld, ukrywając i wyświetlając widok podrzędny w razie potrzeby.

Jak to się robi w cocos2d?

Dzięki

1
user773578 26 lipiec 2011, 00:19
Więc jesteś nowy w cocos2d. czy przeczytałeś przewodnik programowania cocos2d-iphone.org/wiki/doku. php/prog_guide:indeks ?
 – 
Felix
26 lipiec 2011, 00:25
Moim zdaniem naprawdę należy unikać prób używania UIKit z Cocos2D. To świat bólu.
 – 
Aaron Goselin
27 lipiec 2011, 01:38

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dodaj widok podrzędny (prawdopodobnie CCLayer) jako dziecko do sceny hello world.

CCLayer* subview = //initialize
[subview setPosition:ccp(X,Y)];

[self addChild:subview];
1
Carter 26 lipiec 2011, 00:56

Możesz dodać CCLayer jako dziecko do CCScene lub do głównego CCLayer w nim.

1
sergio 26 lipiec 2011, 00:26