Używam UISearchDisplayController i szukam sposobu na wyłączenie automatycznego wyszukiwania.

Czy jest na to sposób?

1
Maxime 12 sierpień 2011, 01:00

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Oto Twoja odpowiedź , który ma ładne wyjaśnienie, jak to działa. Myślałem o udzieleniu odpowiedzi w jednym wierszu, ale chciałem podać więcej szczegółów, abyś mógł lepiej zrozumieć, jak to działa?

-1
Community 23 maj 2017, 15:19

Zaimplementuj metodę UISearchDisplayControllerDelegate -searchDisplayController:shouldReloadTableForSearchScope: i zwróć NO. Jeśli chcesz ponownie załadować tabelę wyszukiwania, zadzwoń do [theSearchDisplayController.searchResultsTableView reloadData].

4
Noah Witherspoon 12 sierpień 2011, 01:14

Aby wyłączyć automatyczne wyszukiwanie w UISearchDisplayController

1) ustaw UISearchDisplayDelegate na siebie

2) w metodzie delegata didShowSearchResultsTableView

Ustaw ramkę searchResultsTableView jako

CGRect tempFrame= searchDisplayController.searchResultsTableView.frame;
tempFrame.size.height=0.0f;
searchDisplayController.searchResultsTableView.frame=tempFrame;
1
sehaswaran 3 styczeń 2014, 11:08