Mam string z emailami (imię, nazwisko, email):

@emails = "Nina Beeu luda@hotmail.com, Vasilina Korute valaj@kos.co.uk, Hikote Ewefs valaj@kos.co.uk, 
Egert Erm papa@sasee.ee, Sambuka Ioas valaj@kprivet.com, Vanish Kiki sasa@sas.com, Inoke Xxx saop@hot.ee"

Potrzebuję podciągu z tego ciągu: imię, nazwisko i e-mail i wkleić je do tabeli:

<table border=1>
 <tr>
  <td>
    Name
  </td>
  <td>
    Surname
  </td>
  <td>
    Email
  </td>
 </tr>
</table>

Jak mogę to zrobić?

0
Arkady Rodestve 18 lipiec 2011, 16:33

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
<table>
 <% @emails.split(", ").each do |chunk| %>
  <tr>
   <% ["Name", "Surname", "Email"].zip(chunk.split(" ")).each do |data| %>
    <td><%= data.join(": ")</td>
   <% end %>
  </tr>
 <% end %>
</table>
1
fl00r 18 lipiec 2011, 16:40
@emails.split(/,\s+/).each do |details|
 name, surname, email = details.split(" ")
 # do your html creaty thing here
end

Mówiąc dokładniej, możesz to zrobić w erb:

<table border=1>
 <% @emails.split(/,\s+/).each do |details| %>
  <% name, surname, email = details.split(/\s+/) %>
  <tr>
   <td><%= name %></td>
   <td><%= surname %></td>
   <td><%= email %></td>
  </tr>
 <% end %>
</table>

I wariant w haml:

%table(border=1)
 - @emails.split(/,\s+/).each do |details|
  %tr
   - details.split(/\s+/) do |detail|
    %td= detail
1
gunn 18 lipiec 2011, 16:45