Czy widzisz coś nie tak w tej wstawce??

Nie działa mi..

$insSubm = "INSERT INTO cR_Submissions memberID ='".$memberID."', RefNumb='".$RefNumb."', title ='".$title."', CopyRightNumb='".$copyRightNumbWork."', type='".$natureTypeWork."', OtherTitle='".$alternateTitleWork."', OwnershipTransfer='".$textareaPrior."', Status ='".$status."', DateWhen='".$todaydate."', Time='".$NowisTime."'";
$resultinsSubm=mysql_query($insSubm) or die("Error insert Submissions: ".mysql_error());

Czy jestem ślepy?

Proszę pomóż

Dzięki

0
DiegoP. 4 czerwiec 2011, 19:06
Co zwraca mysql_error()? Pamiętaj również, że używasz alternatywnej składni INSERT, która może nie być obsługiwana w Twojej wersji.
 – 
Jason McCreary
4 czerwiec 2011, 19:09

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

To jest nieprawidłowa składnia SQL. Składnia SQL to:

INSERT INTO table (field1, field2, ..., fieldN) VALUES (val1, val2, ..., valN)

Alternatywną składnią MySQL do tego celu jest:

INSERT INTO table SET field1 = val1, field2 = val2, ..., fieldN = valN

Brakuje słowa kluczowego SET. Zapoznaj się z dokumentacją INSERTSkładnia, aby uzyskać więcej informacji na temat ten.

4
rid 4 czerwiec 2011, 19:09

Zapytanie powinno wyglądać jak...

$insSubm = "
  INSERT INTO `cR_Submissions` (`memberID`, ...)
  VALUES ('" . $memberID . "', ... )";
0
Nick Pyett 4 czerwiec 2011, 19:11

Zmień swój kod na następujący kod:

$insSubm = "INSERT INTO cR_Submissions (memberID, RefNumb, title, CopyRightNumb, type, OtherTitle, OwnershipTransfer, Status, DateWhen, Time) 
            VALUES ('$memberID', '$RefNumb', '$title', '$copyRightNumbWork', '$natureTypeWork', '$alternateTitleWork', '$textareaPrior', '$status', '$todaydate', '$NowisTime');";

$resultinsSubm = mysql_query($insSubm) or die("Error insert Submissions: ".mysql_error());
0
Racooon 4 czerwiec 2011, 19:16