Niedawno studiowałem różne rzeczy i spotkałem się z Donaldem Knuthem. Ale nie znalazłem odpowiedniego algorytmu do mojego problemu.

Problem Mamy ligę z n graczami. co tydzień mają mecz ze sobą. w ciągu n-1 tygodni każda drużyna walczyła ze sobą. jest n/2 meczów dziennie. ale jedna drużyna może walczyć tylko raz w tygodniu. jeśli wygenerujemy kombinację (n/k), otrzymamy wszystkie kombinacje... (zakładając k = 2), ale muszę ustawić je we właściwej kolejności.

Moja pierwsza sugestia nie była... najlepsza. właśnie utworzyłem tablicę, a następnie niech komputer spróbuje, jeśli znajdzie właściwą drogę. jeśli nie, wróć do początku, przetasuj tablicę i zrób to jeszcze raz, cóż, zaprogramowałem to w PHP (n=8) i to, co wychodzi, działa, ale zajmuje to dużo czasu, a dla n=16 daje mi limit czasu także.

Pomyślałem więc, czy może znajdziemy algorytm, albo ktoś zna książkę, która omawia ten problem.

A oto mój kod: http://pastebin.com/Rfm4TquY

25
Philipp Spiess 11 lipiec 2011, 14:01
6
 – 
Gareth Rees
11 lipiec 2011, 14:34
1
Po prostu dodaję ten komentarz tutaj, ponieważ ten temat wydaje się być właściwym miejscem do przekazania kilku ciekawskich facetów do tego powiązanego tematu w Codereview.
 – 
Redu
6 luty 2020, 20:19

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Oto kod tego w JavaScript.

function makeRoundRobinPairings(players) {
 if (players.length % 2 == 1) {
  players.push(null);
 }

 const playerCount = players.length;
 const rounds = playerCount - 1;
 const half = playerCount / 2;

 const tournamentPairings = [];

 const playerIndexes = players.map((_, i) => i).slice(1);

 for (let round = 0; round < rounds; round++) {
  const roundPairings = [];

  const newPlayerIndexes = [0].concat(playerIndexes);

  const firstHalf = newPlayerIndexes.slice(0, half);
  const secondHalf = newPlayerIndexes.slice(half, playerCount).reverse();

  for (let i = 0; i < firstHalf.length; i++) {
   roundPairings.push({
    white: players[firstHalf[i]],
    black: players[secondHalf[i]],
   });
  }

  // rotating the array
  playerIndexes.push(playerIndexes.shift());
  tournamentPairings.push(roundPairings);
 }

 return tournamentPairings;
}

AKTUALIZACJA: Naprawiono błąd zgłoszony w komentarzach

5
varun 19 maj 2020, 12:13
Widzę błąd z kodem @varun. Używając: ['a','b','c','d'] [Runda 1] 0: {p1: "a", p2: "c"} 1: {p1: "a", p2: " b"} [Runda 2] 0: {p1: "a", p2: "d"} 1: {p1: "b", p2: "c"} [Runda 3] 0: {p1: "a", p2: "a"} 1: {p1: "c", p2: "d"}
 – 
There
17 maj 2020, 23:48
Jeśli chodzi o błąd w kodzie @varun, to go naprawia: CHANGE "let playerIndexes = player.slice(1).map((, i) => i);" TO "let playerIndexes = p.map((, i) => i); playerIndexes.shift();"
 – 
There
18 maj 2020, 00:04

Zrobiłem zaktualizowane rozwiązanie z funkcjami wielokrotnego użytku (zainspirowane przez varun):

const testData = [
 "Red",
 "Orange",
 "Yellow",
 "Green",
 "Blue",
 "Indigo",
 "Violet",
];

const matchParticipants = (participants) => {
 const p = Array.from(participants);
 if (p % 2 == 1) {
  p.push(null);
 }
 const pairings = [];
 while (p.length != 0) {
  participantA = p.shift();
  participantB = p.pop();
  if (participantA != undefined && participantB != undefined) {
   pairings.push([participantA, participantB]);
  }
 }
 return pairings;
};

const rotateArray = (array) => {
 const p = Array.from(array);
 const firstElement = p.shift();
 const lastElement = p.pop();
 return [firstElement, lastElement, ...p];
};

const generateTournament = (participants) => {
 const tournamentRounds = [];
 const rounds = Math.ceil(participants.length / 2);
 let p = Array.from(participants);
 for (let i = 0; i < rounds; i++) {
  tournamentRounds.push(matchParticipants(p));
  p = rotateArray(p);
 }
 return tournamentRounds;
};

console.log(generateTournament(testData));
1
Joe Sadoski 15 kwiecień 2021, 02:34

Zrobiłem ten kod, odnośnie wyjaśnienia Okasaki

const roundRobin = (participants) => {
 const tournament = [];

 const half = Math.ceil(participants.length / 2);
 const groupA = participants.slice(0, half);
 const groupB = participants.slice(half, participants.length);
 groupB.reverse();

 tournament.push(getRound(groupA, groupB));


 for(let i=1; i < participants.length - 1; i ++) {
  groupA.splice(1, 0, groupB.shift());
  groupB.push(groupA.pop())
  tournament.push(getRound(groupA, groupB));
 }

 console.log(tournament)
 console.log("Number of Rounds:", tournament.length)
 return tournament;
}

const getRound = (groupA, groupB) => {
 const total = [];
 groupA.forEach((p, i) => {
  total.push([groupA[i], groupB[i]]);
 });
 return total;
}

roundRobin([1,2,3,4,5,6,7])

P.S.: Podałem przykład z nieparzystą kwotą, więc drużyna nie gra w każdej rundzie, pojedynkuje się z undefined, można to dostosować tak, jak chcesz

0
Dr.G 15 listopad 2021, 20:21