Chcę stworzyć układ ekranu Androida, który wygląda mniej więcej tak:

Label  Text Field
Label  Text Field
Label  Text Field

-----Button-------
-----TextField----

Oznacza to, że chcę mieć TableLayout na górze, z kilkoma elementami pod układem tabeli (głównie po to, abym mógł wymusić, aby te elementy znajdowały się na dole ekranu). Próbowałem zagnieździć je jak w poniższym kodzie, ale elementy na dole wydają się nie pojawiać.

Jakieś pomysły?

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical">
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:stretchColumns="1"
  android:shrinkColumns="1" android:layout_height="wrap_content" android:layout_gravity="center_vertical">
  <TableRow>
    <TextView android:text="Latitude:"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    />
    <TextView android:id="@+id/latitude"
    android:text="Not available"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    />
  </TableRow>
  <TableRow>
    <TextView android:text="Longitude:"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"/>
    <TextView android:id="@+id/longitude"
    android:text="Not available"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"/>
  </TableRow>
  <TableRow>
    <TextView android:text="Altitude:"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"/>
    <TextView android:id="@+id/altitude"
    android:text="Not available"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"/>
  </TableRow>
  <TableRow>
    <TextView android:text="Accuracy:"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"/>
    <TextView android:id="@+id/accuracy"
    android:text="Not available"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"/>
  </TableRow>
</TableLayout>
<Button android:id="@+id/save"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Save"/>
<TextView android:text="Test"/>
</LinearLayout>
3
robintw 20 lipiec 2011, 19:31

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

W układzie tabeli dodaj je

android:layout_height="80dp" 
 android:layout_weight="1.0"

Również dla dolnego przycisku i widoku tekstu dodaj stałą wysokość. Jeśli Twój stół potrzebuje więcej miejsca, umieść go między scrollView

2
Rasel 20 lipiec 2011, 19:43

Ustaw wagę stołu na „1”, a wysokość na „0dp”.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <TableLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_weight="1"
    android:shrinkColumns="1"
    android:stretchColumns="1" >

    <TableRow>
...
    </TableRow>
  </TableLayout>

  <Button
    android:id="@+id/save"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Save" />

  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Test" />

</LinearLayout>
0
invertigo 24 styczeń 2013, 21:13

Dla pola tekstowego musisz użyć EditText zamiast TextView i dodać android:layout_height i android:layout_width do każdego widżetu używanego w twojej aplikacji.

0
Franck Dernoncourt 9 kwiecień 2013, 07:28