Mam poniżej ciąg wyjściowy

Version: 9.1.2(Build:40)
Syntax version:4.00.10
Components:
Engine
Processors
Configuration file: C:/Informatica/9.1.0/DataTransformation/CMConfig.xml

Reports path: C:/Informatica/9.1.0/DataTransformation/CMReports
User logs path: C:/Informatica/9.1.0/DataTransformation/UserLogs

Package identifier: IF_Windows_OS32_x86_C32

License information:
License-file path: C:/Informatica/9.1.0/DataTransformation/CDELicense.cfg
Expiration date: unlimited
Maximum CPUs: 10
Maximum services: unlimited
Licensed components: HL7,BAI,EDI,SWIFT,EDF,HIPAA,ACORD,FIX,TeleKurs,NACHA,SAP Co
nversion Agent,Oracle BPEL,webMethods,BizTalk,IBM Message Broker,Excel,Pdf,Word,
Afp,Ppt

Chciałbym pobrać wartość Package identifier, tj. IF_Windows_OS32_x86_C32 za pomocą wyrażenia regularnego

0
AabinGunz 25 sierpień 2011, 09:54
Jakiego języka będziesz używać?
 – 
Digital Plane
25 sierpień 2011, 09:58

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Co powiesz na

Package identifier: (\S+)

?

1
Joey 25 sierpień 2011, 09:58
Joey: Package identifier: (\S+) wybiera całą linię, (?<=Package identifier:) (\S+) mi pomógł Dzięki. Powiedz mi też, co tu jest \S?
 – 
AabinGunz
25 sierpień 2011, 10:08
\S pasuje do znaku innego niż spacja.
 – 
tripleee
25 sierpień 2011, 10:32
Abhishek: Dlatego są wokół tego nawiasy, więc masz to w grupie. Jeśli korzystasz z lookback, powinieneś uwzględnić w nim również przestrzeń, aby móc wykorzystać całą zapałkę.
 – 
Joey
25 sierpień 2011, 20:48

Powiem ci, ale tylko dlatego, że w końcu poprawnie ustawiłeś nachylenie ukośników. :)

 /Package identifier: *([^\n]*)/

Teraz ID znajduje się w pierwszej grupie przechwytywania. Pomiń ukośniki, jeśli twój silnik regex nie potrzebuje takich ograniczników.

0
tchrist 25 sierpień 2011, 09:59
Daje mi Package identifier: IF_Windows_OS32_x86_C32 License information: License-file path: C:/Informatica/9.1.0/DataTransformation/
 – 
AabinGunz
25 sierpień 2011, 10:06
@Abhisek: Wtedy błędnie przedstawiłeś plik wejściowy.
 – 
tchrist
25 sierpień 2011, 16:17