Moja aplikacja na iPhone'a/iPad połączy się ze zdalną bazą danych i pobierze plik zip zawierający obrazy lub plik xml definiujący niektóre układy.

Nie jestem pewien, czy Apple Store pozwala nam pobierać nową zawartość interfejsu użytkownika i samodzielnie aktualizować aplikację, jeśli ktoś może mi powiedzieć, które punkty poniżej są dopuszczalne, a które nie, może być świetnie!

 1-Changing the image of splash screen

 2-Changing the images of buttons(next, back, main menu..), navigation bar, navigation toolbar.

 3-Changing only the color of the buttons

 3-Changing the background image of UIviews.

 4-Changing the company logo in the navigation Bar.

 5-Changing the texts of the buttons.

 6-Changing the fonts and colors of texts.

Na przykład aplikacja może pobrać bardzo zły obraz przycisku, który nie naprawia żadnego miejsca, a teksty powinny przepełniać etykiety..etc. Zmieniam widok aplikacji na inny niż początkowo akceptowany. Uważasz, że budowanie w ten sposób jest ryzykowne lub ograniczanie użytkowników, do jakiego stopnia mogą modyfikować aplikację

Również treść zawsze się zmieni, ale nie sądzę, żeby to był problem.

Dziękuję Ci.

0
Spring 27 lipiec 2011, 17:30

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zmiana któregokolwiek z nich (z wyjątkiem „ekranu powitalnego” wyświetlanego za pomocą Default.png, którego nie można zmienić, ponieważ jest on wbudowany w pakiet aplikacji) niekoniecznie jest sprzeczna z wytycznymi App Store, ale oczywiście ostateczna decyzja należy do Apple. Jednakże,

  1. Upewnij się, że aplikacja nadal działa poprawnie, jeśli pobieranie nie powiedzie się lub zostanie odebrany uszkodzony/skrócony plik do pobrania.
  2. Nie umieszczaj „zastępczego” tekstu ani obrazów, które można wyświetlić przed odebraniem jakiegokolwiek pliku do pobrania.
  3. Upewnij się, że w Twoim opisie lub notatkach z recenzji nie ma niejasności, które mogą spowodować, że Apple uzna, że ​​aktualizacje zawierają jakikolwiek kod wykonywalny.
  4. Upewnij się, że pobieranie nie powoduje, że Twoja aplikacja narusza jakiekolwiek wytyczne Apple. W szczególności naruszenie znaków towarowych/praw autorskich lub nieodpowiednie treści, a zwłaszcza, jeśli zezwalasz na pobieranie treści użytkowników (może być konieczne moderowanie treści użytkowników).
2
Anomie 27 lipiec 2011, 17:59
Tnx na przykład aplikacja może pobrać bardzo zły obraz przycisku, który nie naprawia żadnego miejsca, a teksty powinny przepełniać etykiety..etc. Zmieniam widok aplikacji na inny niż początkowo akceptowany. Uważasz, że budowanie w ten sposób jest ryzykowne lub ograniczanie użytkowników, w jakim stopniu mogą modyfikować aplikację
 – 
Spring
27 lipiec 2011, 19:06
Chciałbym rzucić okiem na zrzut ekranu przed/po. Co chcesz osiągnąć, przechodząc przez proces akceptacji i pokazując potencjalnie nieakceptowalne treści po walidacji aplikacji? Pamiętaj, że pracownicy Apple nie tylko uruchamiają kod za pomocą swoich skryptów, aby sprawdzić, czy nie ma nieautoryzowanego interfejsu API, ale także uruchamiają rzeczywistą aplikację i sprawdzają, co robi (i jak wygląda w tym przypadku).
 – 
Cyrille
27 lipiec 2011, 21:56
Tnx, czy możesz również sprawdzić to pytanie stackoverflow.com/questions/6859398/…
 – 
Spring
28 lipiec 2011, 17:05

Jedyną rzeczą, której na pewno nie możesz zmienić, jest ekran powitalny, ponieważ obraz Default.png jest przechowywany w pakiecie aplikacji i żadne zmiany nie są w nim dozwolone.

2
Cyrille 27 lipiec 2011, 17:36
Obrazy przycisków i obrazy paska nawigacyjnego?
 – 
Spring
27 lipiec 2011, 17:41