Potrzebuję tych informacji, aby zdecydować, która z klas z określoną metodą jest wywoływana.

2
compile-fan 27 czerwiec 2011, 19:20

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Do określenia typu lub klasy referencyjnej zmiennej służy wbudowane ref:

my $obj = bless [] => 'Some::Class';

print ref($obj), "\n";  # 'Some::Class';

Więcej szczegółów można znaleźć w Scalar::Util reftype (zawsze zwraca typ kontenera) i blessed (zawsze zwraca nazwę klasy).

8
Eric Strom 27 czerwiec 2011, 19:26

ref($obj) zrobi to za Ciebie.

0
Je Rog 27 czerwiec 2011, 19:44