Przepraszam, jeśli to banalne pytanie. Wiele razy słyszałem o logice klient-serwer, zarówno w wymaganiach pracy, jak iw witrynach IT. Naprawdę nie wierzę, że rozumiem „logikę klient-serwer”. Czy ktoś może mi dostarczyć kilka dobrych książek na ten temat i związanych z tym spraw, czy logika klient-serwer jest po prostu banalną rzeczą do zrozumienia? Dziękuje za przeczytanie. Każda pomoc jest mile widziana. PS: Przyjąłem odpowiedź Garretta Smallwooda, ponieważ jest dobra, ale chętnie poznam o wiele więcej książek na ten temat. Dzięki za wszelkie dalsze sugestie.

0
Khoa Le 26 lipiec 2011, 07:39

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Przeczytałem i zdecydowanie sugeruję Przewodnik przetrwania klienta/serwera 3. edycja

Książki o komputerach typu klient/serwer są często suche i akademickie. Inaczej jest w przypadku Przewodnika przetrwania klienta/serwera, który jest teraz w trzecim wydaniu. Trio autorów – Jeri Edwards, Dan Harkey i Robert Orfali – sprawia, że ​​temat jest interesujący, z przyziemnym stylem, który obejmuje informacyjny krajobraz, nie nudząc czytelnika do łez. Liczne nietechniczne diagramy szybko pokazują ważne koncepcje. Pierwsza część zawiera obszerny przegląd obliczeń klient/serwer. W tym krytycznym wprowadzeniu autorzy omawiają paradygmat, różne warianty serwerów oraz podstawy architektur dwu- i trójwarstwowych. Omawiają również sposób działania klienta/serwera w świecie rzeczywistym i wprowadzają koncepcje sieci LAN, WAN i innych topologii połączeń.

0
Garrett Smallwood 26 lipiec 2011, 07:44

Oto dobre miejsce do rozpoczęcia: http://en.wikipedia.org/wiki/ Klient%E2%80%93serwer_model

Model obliczeniowy klient-serwer to rozproszona struktura aplikacji, która dzieli zadania lub obciążenia między dostawców zasobu lub usługi, zwanych serwerami, a żądającymi usług, zwanych klientami. Często klienci i serwery komunikują się za pośrednictwem sieci komputerowej na oddzielnym sprzęcie, ale zarówno klient, jak i serwer mogą znajdować się w tym samym systemie. Maszyna serwerowa to host, na którym działa co najmniej jeden program serwerowy, który udostępnia swoje zasoby klientom. Klient nie udostępnia żadnych swoich zasobów, ale żąda zawartości serwera lub funkcji usługi. Klienci inicjują zatem sesje komunikacyjne z serwerami oczekującymi na przychodzące żądania.

1
dkamins 26 lipiec 2011, 07:42
Przeczytałem wiki, zanim o coś tutaj zapytam, ale dzięki za udostępnienie tego ;)
 – 
Khoa Le
26 lipiec 2011, 08:05