Muszę stworzyć zapytanie, które pokaże kwotę wstawionego zapytania każdego dnia posortowanego przez typ. To brzmi dość niejasne, więc pokażę to poniżej:

+----+------+----------+
| id | type | inserted |
+----+------+----------+
| 1 | a  | 1/2/2017 |
| 2 | a  | 1/2/2017 |
| 3 | a  | 2/2/2017 |
| 4 | b  | 1/2/2017 |
| 5 | b  | 1/2/2017 |
| 6 | b  | 2/2/2017 |
| 7 | b  | 3/2/2017 |
| 8 | b  | 3/2/2017 |
+----+------+----------+

Wynik musi być:

+------+----------+--------+
| type |  date  | amount |
+------+----------+--------+
| a  | 1/2/2017 |   2 |
| a  | 2/2/2017 |   1 |
| b  | 1/2/2017 |   2 |
| b  | 2/2/2017 |   1 |
| b  | 3/2/2017 |   2 |
+------+----------+--------+

Próbowałem już kilka zapytań z grupą i odrębną, ale nie mogę zrozumieć, jak uzyskać duplikatów.

Już próbowałem: SELECT date, type, count(*) FROM table GROUP BY date, type Ale to daje mi duplikaty kombinacji daty / typów. To właśnie powraca:

duplicates

1
Luud van Keulen 15 luty 2017, 18:30

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Grupa przez type i według dnia (tj. TRUNC( inserted )):

Konfiguracja Oracle :

CREATE TABLE your_table ( id, type, inserted ) AS
 SELECT 1, 'a', TO_DATE( '2017-02-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) FROM DUAL UNION ALL
 SELECT 2, 'a', TO_DATE( '2017-02-01 01:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) FROM DUAL UNION ALL
 SELECT 3, 'a', TO_DATE( '2017-02-02 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) FROM DUAL UNION ALL
 SELECT 4, 'b', TO_DATE( '2017-02-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) FROM DUAL UNION ALL
 SELECT 5, 'b', TO_DATE( '2017-02-01 01:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) FROM DUAL UNION ALL
 SELECT 6, 'b', TO_DATE( '2017-02-02 01:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) FROM DUAL UNION ALL
 SELECT 7, 'b', TO_DATE( '2017-02-03 02:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) FROM DUAL UNION ALL
 SELECT 8, 'b', TO_DATE( '2017-02-03 03:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) FROM DUAL;

Zapytanie :

SELECT type,
    TRUNC( inserted ) AS "date",
    COUNT(1) AS amount
FROM  your_table
GROUP BY type,
   TRUNC( inserted );

Wyjście :

TYPE date        AMOUNT
---- ------------------- ------
a  2017-02-01 00:00:00   2
a  2017-02-02 00:00:00   1
b  2017-02-01 00:00:00   2
b  2017-02-02 00:00:00   1
b  2017-02-03 00:00:00   2
2
MT0 15 luty 2017, 15:53

Czy to działa dla Ciebie?

select type, inserted, count(inserted)
 from tmp_table 
 group by type, inserted 
0
Kostis 15 luty 2017, 15:45