Próbuję dodać znacznik czasu do kolumny, gdy inne komórki w tym samym wierszu są zakończone lub zmienione.

Poniższy skrypt działa, jeśli tylko jedna kolumna zostanie zmieniona, ale nie wiele kolumn.

function onEdit() {
 var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
 if( s.getName() == "Allocation Requests" ) { //checks that we're on the correct sheet
  var r = s.getActiveCell();
  if( r.getColumn() == 7) { //checks the column
   var nextCell = r.offset(0, 7);
     nextCell.setValue(new Date());
   }
 }
}

Próbuję go zdobyć, aby zmienić kolumny E, F, G lub H zostaną zmienione, znacznik czasu w kolumnie M zostanie zaktualizowany. Dzięki

0
P.Seymour 17 luty 2017, 15:54

1 odpowiedź

Coś takiego?

function onEdit() {
   var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
   if( s.getName() == "Allocation Requests" ) { //checks that we're on the correct sheet
    var r = s.getActiveCell();
    if( r.getColumn() >= 5 && r.getColumn() <= 8) { //checks the column
      s.getRange(r.getRow(),13).setValue(new Date());
     }
   }
  }
1
Juan Diego Antezana 17 luty 2017, 14:54