Muszę wykonać niektóre obietnice / wywołania zwrotne w serii w kątach 2.

Znam async, która jest bardzo ładną biblioteką do pracy z zadaniami asynchronicznymi. I ułatwiaj sobie z tym poradzić. Ale nie byłem w stanie znaleźć opakowania na maszynopis.

Jak mogę do SE SE Async biblioteka razem kątowa 2?

1
Natanael 15 luty 2017, 22:57

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz go użyć, jeśli chcesz, wystarczy zainstalować maszyny npm i @types/async, npm i async i import biblioteka:

  import async from 'async'; 
3
kemsky 16 luty 2017, 19:11

Zainstaluj pakiet asynchroniczny za pomocą npm i --save async i zaimportuj go w dowolnym komponencie przy użyciu import * as async from 'async'

Aby uzyskać maszynę do asynchentu - npm i --save-dev @typings/async i jeśli skonstruowałeś projekt za pomocą kątowego CLI, dodaj "async" do tablicy typów w "SRC / tsconfig.json"

"types":[
  "async"
]

Więcej informacji można znaleźć w https://github.com/Anction / Kąt-Cli / Wiki / Stories-Third-Party-Lib.

3
Piyush 3 maj 2017, 20:17