Używam laravel i mam pętlę foreach w moim widoku ostrza, gdzie wyświetlam wszystkich graczy z bazy danych. Oszczędzam swoje urodziny nieruchomości jako ciąg w tego rodzaju formacie 30/11/1994. Zamiast pokazać swoje urodziny w tym rodzaju formacie, jaki jest najłatwiejszy sposób wyświetlania daty i timeago każdego odtwarzacza w widoku w takim formacie:

born Nov 30, 1994, 22 years old 
0
Leff 17 luty 2017, 02:31

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Używanie Carbon Carbon.

$birthday = Carbon::createFromFormat('d-m-Y', $birthday);

//in blade
Born on {{ $birthday->toFormattedDateString() }}, {{ $birthday->age }} years old

//will display 'Born on Nov 30, 1994, 22 Years old
3
EddyTheDove 17 luty 2017, 02:37

Polecam utworzenie niestandardowej funkcji pomocnika i wykorzystując Carbon jak więc:

function getBirthdateAndAgeString($date_str) {
    $now = Carbon::now();
    $date = Carbon::createFromFormat('d/m/Y', $date_str);
    $age = $now->year - $date->year;

    return 'born ' . $date->format('M d, Y') . ', ' . $age . ' years old';
}
2
Taylor 16 luty 2017, 23:49