Jak mogę zapobiec sprężyna Jmemstemplate test jednostkowy sendAndReceivePerson() z blokowania podczas próby przeczytania a { {X1}} Obiekt z Activemq Queue person.queue?

Test tworzy obiekt Person, wysyła go do kolejki person.queue (Powinien również utworzyć wbudowany broker, który zawiera kolejkę), a następnie próbuje odczytać obiekt z tej samej kolejki.

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = {MessagingConfiguration.class})
public class PersonMessengerTest {
  @Autowired
  private PersonMessenger personMessenger;

  @Test
  public void sendAndReceivePerson() {
    final Person person = new Person();
    final UUID id = UUID.randomUUID();
    person.setId(id);
    person.setFirstName("Derek");
    person.setLastName("Mahar");
    personMessenger.sendPersion(person);
    final Person receivedPersion = personMessenger.receivePersion();
    assertEquals(id, receivedPersion.getId());
  }
}

public class PersonMessenger {

  private final JmsOperations jmsOperations;

  public PersonMessenger(JmsOperations jmsOperations) {
    this.jmsOperations = jmsOperations;
  }

  public void sendPersion(final Person person) {
    this.jmsOperations.convertAndSend(person);
  }

  public Person receivePersion() {
    return (Person) this.jmsOperations.receiveAndConvert();
  }
}

@Configuration
@Import({CommonConfiguration.class})
public class MessagingConfiguration {

  public static final String PERSON_QUEUE = "person.queue";

  @Autowired
  private ApplicationEnvironment applicationEnvironment;

  @Bean
  public ConnectionFactory jmsConnectionFactory() {
    final ActiveMQConnectionFactory activeMqConnectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory(
        this.applicationEnvironment.getJmsBrokerUrl());
    activeMqConnectionFactory.setTrustAllPackages(true);
    return activeMqConnectionFactory;
  }

  @Bean
  public JmsOperations jmsTemplate(ConnectionFactory connectionFactory) {
    final JmsTemplate jmsTemplate = new JmsTemplate(connectionFactory);
    jmsTemplate.setDefaultDestinationName(PERSON_QUEUE);
    return jmsTemplate;
  }

  @Bean
  public PersonMessenger personMessenger(JmsOperations jmsOperations) {
    return new PersonMessenger(jmsOperations);
  }

  @Bean(name = PERSON_QUEUE)
  public Queue personQueue() {
    return new ActiveMQQueue(PERSON_QUEUE);
  }
}

@Configuration
@PropertySource("classpath:application.properties")
public class CommonConfiguration {

  @Autowired
  private Environment applicationEnvironment;

  @Bean
  public ApplicationEnvironment applicationEnvironment() {
    return new ApplicationEnvironment(this.applicationEnvironment);
  }
}

Application.properties:

jms.brokerUrl=vm://test?async=false&broker.persistent=false&broker.useJmx=false

Zauważ, że bloki testowe podczas próby odczytania obiektu Person z kolejki:

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running com.opessoftware.example.spring.messenger.PersonMessengerTest
2017-02-15 15:30:33,736|WARN|main|o.a.activemq.broker.BrokerService|49670|
  org.apache.activemq.broker.BrokerService.checkMemorySystemUsageLimits(BrokerService.java:2142)
  Memory Usage for the Broker (1024mb) is more than the maximum available for the JVM: 955 mb - resetting to 70% of maximum available: 668 mb
2017-02-15 15:30:33,993|WARN|main|o.a.activemq.broker.BrokerService|49927|
  org.apache.activemq.broker.BrokerService.checkMemorySystemUsageLimits(BrokerService.java:2142)
  Memory Usage for the Broker (1024mb) is more than the maximum available for the JVM: 955 mb - resetting to 70% of maximum available: 668 mb

Czy receiveAndConvert() Call tworzy drugiego wbudowanego brokera lub może to czytać z innej kolejki?

2
Derek Mahar 15 luty 2017, 23:43

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Notoryczny problem podczas testowania z wbudowanym brokerem.

Połączenie jest zamknięte między operacjach, a bez wytrwałości, dane zostaną utracone.

Spróbuj zawijać fabrykę połączenia w CachingConnectionFactory, więc połączenie pozostaje otwarte (a zatem Broker pozostaje w górę).

Powinieneś naprawdę użyć CachingConnectionFactory z JmsTemplate, z powodów wydajności, ale jest szczególnie złe w badaniu jednostkowym.

2
Gary Russell 15 luty 2017, 23:33

Jako Gary Russell Sugerowany, aby zapobiec każdej operacji JMS zamknąć połączenie i odrzucić wbudowany broker wraz z komunikatem Person w kolejce, metodę jmsConnectionFactory() w klasie konfiguracji MessagingConfiguration teraz okłady ActiveMQConnectionFactory ) ) w CachingConnectionFactory:

@Configuration
@Import({CommonConfiguration.class})
@EnableJms
public class MessagingConfiguration {

  public static final String PERSON_QUEUE = "person.queue";

  @Autowired
  private ApplicationEnvironment applicationEnvironment;

  @Bean
  public ConnectionFactory jmsConnectionFactory() {
    final ActiveMQConnectionFactory activeMqConnectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory(
        this.applicationEnvironment.getJmsBrokerUrl());
    activeMqConnectionFactory.setTrustAllPackages(true);
    return new CachingConnectionFactory(activeMqConnectionFactory);
  }

  @Bean
  public JmsOperations jmsTemplate(ConnectionFactory connectionFactory) {
    final JmsTemplate jmsTemplate = new JmsTemplate(connectionFactory);
    jmsTemplate.setDefaultDestinationName(PERSON_QUEUE);
    return jmsTemplate;
  }

  @Bean
  public PersonMessenger personMessenger(JmsOperations jmsOperations) {
    return new PersonMessenger(jmsOperations);
  }

  @Bean(name = PERSON_QUEUE)
  public Queue personQueue() {
    return new ActiveMQQueue(PERSON_QUEUE);
  }
}

Zwróć uwagę poniżej, że test przechodzi i wyjściowy tylko pojedynczy ostrzeżenie o pamięci BrokerService, co oznacza, że test tworzy tylko pojedynczy wbudowany broker, który używa wszystkich operacji JMS.

------------------------------------------------------------------------
Building spring-hibernate-jpa 1.0.0-SNAPSHOT
------------------------------------------------------------------------

--- maven-surefire-plugin:2.10:test (default-cli) @ spring-hibernate-jpa ---
Surefire report directory: /home/derek/Projects/spring-hibernate-jpa/target/surefire-reports

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running com.opessoftware.example.spring.messenger.PersonMessengerTest
2017-02-16 10:14:03,743|WARN|main|o.a.activemq.broker.BrokerService|1579|
  org.apache.activemq.broker.BrokerService.checkMemorySystemUsageLimits(BrokerService.java:2142)
  Memory Usage for the Broker (1024mb) is more than the maximum available for the JVM: 955 mb - resetting to 70% of maximum available: 668 mb
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.929 sec

Results :

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time: 4.190s
Finished at: Thu Feb 16 10:14:04 EST 2017
Final Memory: 8M/60M
------------------------------------------------------------------------
1
Community 23 maj 2017, 11:45