Próbuję uczynić moją aplikację reagują na moim serwerze, ale w moim pliku routes.js przechodzę na błąd, którego nie mogę wydawać się rozwiązać. Błąd, który dostaję

Unterminated JSX contents
<Router history={ browserHistory } createElement={ createElement }>
<Route path='/' component={ require('../app') }>
<Route path='/about' component={ require('../about') } />
<Route />
<Router />

Zaktualizowany kod

<Router history={ browserHistory } createElement={ createElement }>
<Route path='/' component={ require('../app') }>
 <IndexRoute component={ require('../home') } />
 <Route path="/about" component={ require('../about') } />
<Route />
<Router />
-1
joethemow 17 luty 2017, 07:50

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
<Router history={ browserHistory } createElement={ createElement }>
 <Route path='/' component={ require('../app') } />
 <Route path='/about' component={ require('../about') } />
<Router />
2
arturmoroz 17 luty 2017, 04:57

Nie sądzę, że twoja składnia jest poprawna dla twojego routera

Powinien być albo

<Router history={ browserHistory } createElement={ createElement }>
   <Route path='/' component={ require('../app') } />
   <Route path='/about' component={ require('../about') } />
<Router />

W powyższym przypadku miałeś pustą trasę na trzecim wierszu i untermined trasie na pierwszej linii, którą poprawiłem.

Lub

<Router history={ browserHistory } createElement={ createElement }>
  <Route path='/' component={ require('../app') }>
    <Route path='/about' component={ require('../about') } />
  </Route>
<Router />

W powyższej trasie /about jest dzieckiem trasy /, a zatem, gdy zamkniesz trasę, musisz mieć składnię jak </Route> i nie <Route/>.

Myślę, że szukasz drugiego przypadku i zamknął nieprawidłowo Route

0
Shubham Khatri 17 luty 2017, 05:11