Chciałbym, aby moja statyczna funkcja zwróciła bool jako taka static func search(email: String?) -> Bool

Próbowałem zrobić część skomentowaną, ale zwraca się jako wartość zwracana zamknięcia. Jak uzyskać, aby zwrócić wartości do zewnętrznej funkcji wywołania search(email: String?)

 static func search(email: String?){
    HTTPClient().apiQuery(.GET, endpoint: "user.jsn", params: ["user":["email": email!]], handler: {
      response in
      print(response)
      switch response.result {
      case .Success(let successJSON):
        let successResponse = successJSON as! Dictionary<String, AnyObject>
        if let error = successResponse["errors"] {
          print(error)
          // return false
        }
        // else { return true }

      case .Failure :
        print("Failure")
        // return false
      }
    })
  }
0
Gavin 16 luty 2017, 11:56

1 odpowiedź

Nie jestem pewien co do funkcji statycznych, ale możesz użyć CompletionHandler Like był obiektywny-C

https://stackoverflow.com/a/39643395/4320266.

typealias successSearch = () -> Bool

func search(email: String?, isSuccess:successSearch){

}

Coś takiego

Mam nadzieję, że to pomoże.

0
Community 23 maj 2017, 11:45