Próbuję stworzyć usługę transmisji imprez.

Oto podstawowa koncepcja, co chciałbym osiągnąć:

export enum Event {
  EVENT_A,
  EVENT_B, ...
}


@Injectable()
export class BroadcastService {

   private broadcastSubject: Subject<Event> = new Subject<Event>();

   public next(event: Event): void {
     return this.broadcastSubject.next(event);
   }

   public subscribe(event: Event, componentCall: Function): void {
     this.broadcastSubject.subscribe(
       eventValue => {
        if(event === eventValue) {
         componentCall(); // not possible to call component's method like this
        } 
       }
    );
  }
}

Wiem, że nie mogę nazwać metody komponentu z takiej usługi. Muszę w jakiś sposób zwrócić obserwowalny i nazwać go z komponentu. Nie jestem pewien, jak to osiągnąć.

Dzięki za każdą radę.


ROZWIĄZANIE

Dzięki angulatorFrance, oto rozwiązanie dla broadcastservice:

@Injectable()
export class BroadcastService {

 private broadcastSubject: BehaviorSubject<Event> = new BehaviorSubject<Event>(0);

 public next(event: Event): void {
   return this.broadcastSubject.next(event);
 }

 public subject(event: Event): Observable<Event> {
   return this.broadcastSubject.asObservable().filter(e => e === event);
 }

}
4
Tomas Marik 16 luty 2017, 14:13

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Powinieneś zwrócić obserwowalny od BroadcastService (NB. A Subject jest Observable):

@Injectable()
export class BroadcastService {

   private event: Subject<Event> = new Subject<Event>();

   public next(event: Event): void {
    return this.event.next(event);
   }

   public getEvents(event: Event): Observable<Event> {
    // DO NOT SUBSCRIBE HERE. Return the observable.
    return this.event.asObservable()
     // Only keep events matching the given `event` param
     .filter(e => e == event);
   }
}

Następnie subskrybuj zwracane obserwowalne z komponentu:

export class MyComponent {

 constructor(bcservice: BroadcastService) {
  // Subscribe here.
  bcservice.getEvents(event).subscribe(eventValue => {
   this.someMethod();
  });
 }

 someMethod() { }

}

Uwaga: Jeśli kiedykolwiek chcesz mieć określony typ zdarzeń w strumieniu, może być bardziej optymalny do filtrowania niechcianych zdarzeń przed dodając je do strumienia (w metodzie next()) w przeciwieństwie do powrotu strumienia.

5
AngularChef 16 luty 2017, 11:38