Muszę liczyć zmiany linii w źródłach między określonym okresem czasu.

Oznacza to, że korzystając z identyfikatora zatwierdzenia, czy mogę znać zmiany linii liczyć w źródle?

Nie chcę, aby linia zmieniła się na użytkownika. Potrzebuję wszystkich zmian linii między tym, że zatwierdzają

My Gitlab Community Edition Version to 8.14.3

Aktualizuj

Wszystkie moje źródła istnieją w myCompany.gitlab.com. Jak mogę osiągnąć moje powyższe wątpliwości?

2
user6874415 15 luty 2017, 15:16

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

W twoim katalogu roboczym Git Run:

git diff <commit-1> <commit-2> --shortstat

Powinieneś uzyskać wyjście:

7 files changed, 39 insertions(+), 107 deletions(-)
3
Robin Xing 15 luty 2017, 15:51

Cały kod można znaleźć w https://docs.gitlab.com/ee/api /commits.html.

Zdobądź wszystkie zobowiązania (dołącz , ponieważ i do parametrów ): https://gitlab.example.com/api/v3/projects/:project_id/repository/commits

Odpowiedź: Wpisz opis obrazu tutaj

Zdobądź różnice z zatwierdzenia https://gitlab.example.com/api/v3/projects/:project_id/repository/commits/:sha/diff

enter image description here

Podziel Powyższe punkty końcowe diff Pole, aby zmienić linie i sumę dla każdego zobowiązania.

0
msbarnard 15 luty 2017, 12:50