Kontroler:

(function(angular) {

  var app = angular.module('t2w');

  app.factory('httpq', function($http, $q) {
    return {
      get: function() {
        var deferred = $q.defer();
        $http.get.apply(null, arguments).success(deferred.resolve).error(deferred.resolve);
        return deferred.promise;
      }
    }
  });

  app.controller('JobsCtrl', ['$scope','httpq','baseUrl', function($scope, httpq, baseUrl) {

    httpq.get(baseUrl + '/jobs/json').then(function(data) {
      $scope.jobs = data;
    }).catch(function(data, status) {
      console.error('Error', response.status, response.data);
    }).finally(function() {
    });

    $scope.random = function() {
      return 0.5 - Math.random();
    };
  }]);

})(window.angular);

Widok:

...

<tbody>
  <tr ng-repeat="job in jobs | orderBy:random">
    <td class="jobtitle">
      <a href="#jobs/{{job._id}}">
        {{job.title}} m/w
      </a>
      <p>
        {{job.introText | limitTo: 150}}...
      </p>
    </td>
    <td>
      {{job.area}}
    </td>
  </tr>
</tbody>

...

JSON Response:

{
  "_id": "5880ae65ff62b610h4de2740",
  "updatedAt": "2017-01-19T12:17:37.027Z",
  "createdAt": "2017-01-19T12:17:37.027Z",
  "title": "Job Title",
  "area": "City",
  "introText": "Lorem Ipsum Sit Dolor",
  ...
}

Błąd:

Angular.js: 13920 Błąd: [$ rootscope: infdig]

Czy ktoś może dać mi wskazówkę, dlaczego otrzymuję ten błąd? Już sprawdziłem dokumentację i nie nazywam funkcji w moim ng-powtarzaniu ani generuj nowej tablicy z każdym połączeniem.

1
mrks 15 luty 2017, 17:11

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Co zrobiłem, aby rozwiązać problem, aby posortować tablicę losowo w kontrolera, a nie w widoku:

function shuffle(array) {
  var currentIndex = array.length, temporaryValue, randomIndex;
  while (0 !== currentIndex) {
    randomIndex = Math.floor(Math.random() * currentIndex);
    currentIndex -= 1;
    temporaryValue = array[currentIndex];
    array[currentIndex] = array[randomIndex];
    array[randomIndex] = temporaryValue;
  }
  return array;
}

$scope.jobs = shuffle($scope.jobs);
1
mrks 23 luty 2017, 13:53

Jeśli chcesz ng-repeat, aby sortować dane losowo, będziesz musiał zastosować własny filtr taki jak:

.filter('shuffle', function() {
  return function(ary) {
    return _.shuffle(ary);
  }
});

Następnie użyj go w widoku:

<tr ng-repeat='job in job | shuffle'>
2
mrks 15 luty 2017, 14:49