Mam projekt testowy .NET, który wykorzystuje XUnit 2.2. Niektóre z moich testów są oznaczone cechami.

[Fact]
[Trait("Color", "Blue")]
public void TestBlue()
{
}

Czym jest właściwa składnia wiersza poleceń dla "Test Dotnet", aby uruchomić tylko testy, w których cecha kolor == niebieski?

Używam .NET Core Cli 1.0.0-RC4, który wykorzystuje CSProj, a nie projekt.json.

Próbuję użyć dotnet test --filter $something, ale cokolwiek używam do $, widzę ten błąd:

Błąd: [Xunit.Net 00: 00: 00.7800155] E2ESTESTS: Testy filtrowania wyjątków: Brak testów dopasowanych do filtra, ponieważ zawiera jedną lub więcej właściwości, które nie są ważne ($ coś). Określ wyrażenie filtra zawierające prawidłowe właściwości (nazwa_włączne, wszechstronna nazwa) i spróbuj ponownie.

37
natemcmaster 16 luty 2017, 03:27

1 odpowiedź

W CPROJ.

<PropertyGroup>
  <TargetFramework>netcoreapp2.0</TargetFramework>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
  <PackageReference Include="xunit" Version="2.3.0" />
  <DotNetCliToolReference Include="dotnet-xunit" Version="2.3.0" />
</ItemGroup>

Wiersz poleceń

dotnet xunit -trait "Color=Blue"
4
andrei.ciprian 29 październik 2017, 19:33