W CSS Elastyczne moduł układu pola, mówi:

Zwijany element Flex jest całkowicie usuwany z renderowania, ale pozostawia za "rozpórką"

Czy to zachowuje się jak visibility: hidden? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to dlaczego wprowadzono visibility: collapse?

13
everywill 15 luty 2017, 17:52

1 odpowiedź

W rzeczywistości zależy to od elementu. W przypadku stosowania na podkomince tabeli, collapse będzie ukryć element, jak również przestrzeń zajęła.

collapse będzie zachowywać się jak hidden, jeśli jest używany na dowolnym elemencie, który nie jest podkometrem tabeli

0
Digedu 15 luty 2017, 15:36