Mam problemy po otwarciu mojej sieci i wspomniane wezwanie do funkcji członka Wynik_array () na niezwiązanym obiekcie i nie mogę dowiedzieć się, jak go rozwiązać. Mam nadzieję, że ktokolwiek z was może mi pomóc.

Więc to jest mój kontroler internetowy

 <?php
  defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

   class Web extends CI_Controller {

  public function index(){
    $data = array(
      "produk_populers" => $this->mymodel->GetProduk()->result_array()

  );

  $comp = array(
    "header" => $this->load->view("header",array(),true),
    "navbar" => $this->load->view("navbar",array(),true),
    "iklan" => $this->load->view("iklan",array(),true),
    "produk_populer" => $this->load->view("produk_populer",$data,true),
    "kategori" => $this->load->view("kategori",array(),true),
    "footer" => $this->load->view("footer",array(),true),

  );

  $this->load->view("index",$comp);

  }

  public function html_produk_populer(){
    $data = array(
      "produk_populer" => $this->mymodel->GetProduk()
  );
    return $this->load->view("produk_populer",$data,true);

  }}

A to jest mój produkt_populer.php

  <div class="allcontain">
  <div class="feturedsection">
  <h1 class="text-center"><span class="bdots">&bullet;</span>P R O D U K<span class="carstxt">P O P U L E R</span>&bullet;</h1>
 </div>


  <div class="feturedimage">
    <div class="row firstrow">
      <div class="col-lg-6 costumcol colborder1">
        <div class="row costumrow">

          <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 img1colon">
            <img src="<?php echo base_url()."assets/"; ?>images/<?php echo $produk_populer['gambar_produk']; ?>" alt="floridina">
          </div>

        <?php foreach ($produk_populers as $produk_populer) { ?>
          <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 txt1colon">
            <div class="featurecontant">
              <h1><?php echo $produk_populer['nama_produk']; ?></h1>
              <p><?php echo $produk_populer['info_produk']; ?></p>
              <h1><?php echo $produk_populer['harga_produk']; ?></h1>
              <!--<<button id="btnRM" onClick="rmtxt()">READ MORE</button>
              <div id="readmore">
                  <h1></h1>
                  <p><br>
                  sed do eiusmod tempor incididunt <br>"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ,<br>
                  sed do eiusmod tempor incididunt"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur1 ,
                  sed do eiusmod tempor incididunt"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur1
                  sed do eiusmod tempor incididunt"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur1<br>
                  </p>
                  <button id="btnRL">READ LESS</button>
              </div>-->

            </div>

          </div>
            <?php } ?>
        </div>
      </div>


        <!--<div class="col-lg-6 costumcol colborder2">
        <div class="row costumrow">
        <?php //foreach ($produk_populers as $produk_populer) { ?>
          <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 img2colon">
            <img src="<?php //echo base_url()."assets/"; ?>images/<?php //echo $produk_populer['gambar_produk']; ?>" alt="floridina">
          </div>


          <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 txt1colon ">
            <div class="featurecontant">
              <h1><?php //echo $produk_populer['nama_produk']; ?></h1>
              <p><?php //echo $produk_populer['info_produk']; ?></p>
              <h1><?php //echo $produk_populer['harga_produk']; ?></h1>

              <div id="readmore">
                  <h1></h1>
                  <p><br>
                  sed do eiusmod tempor incididunt <br>"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ,<br>
                  sed do eiusmod tempor incididunt"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur1 ,
                  sed do eiusmod tempor incididunt"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur1
                  sed do eiusmod tempor incididunt"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur1<br>
                  </p>
                  <button id="btnRL">READ LESS</button>
              </div>
            </div>
          </div>

          <?php } ?>

        </div> -->

      </div>

    </div>
  </div>

Również to jest myModel.php

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Mymodel extends CI_Model {
public function GetProduk($where=""){
  $data = $this->db->query('select * from produk');
  return $data -> result_array();

}}

To wszystko, co muszę zapytać, mam nadzieję, że jest ktoś, kto może mi pomóc. Dzięki

1
Muhammad Hafizh 16 luty 2017, 14:39

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Następnie powinno się obsłużyć, że masz załadowaną klasę DB.

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Mymodel extends CI_Model {
public function GetProduk($where=""){
  $data = $this->db->query('select * from produk');
  return $data;

}}
0
Rahi 16 luty 2017, 12:12
$this->mymodel->GetProduk()->result_array();

$this->mymodel nie działa. Nie załadowałeś modelu. Musisz załadować MyModel przed połączeniem, używając $this->load->model('mymodel'). Lub też możesz go załadować z globalnie za pomocą autolad.php

0
Kumar Rakesh 16 luty 2017, 12:00