Eclipse IDE umożliwia generowanie losowej serialVersionUID. Z drugiej strony istnieje narzędzie w JDK, Serialver, który jest przeznaczony do celów.

Jakiś pomysł, jeśli Eclipse rzeczywiście wywołuje Serialver za zasłonami?

0
Mateva 15 luty 2017, 19:25

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią dla Jaki algorytm jest używany przez EClipse Aby wygenerować identyfikator Verison w klasie serializowanej?

Eclipse wdraża Odpowiedni Spec Java obliczyć identyfikator serializacji.

1
Community 23 maj 2017, 12:01