W każdym wierszu mam jedną wielkości kolumn (pływak) i identyfikator (int). Chcę więc złączyć, aby dodać sumę ilości z tym samym identyfikatorem z Tabela1 do wielkości tabeli2 w inwentarzu. Przykład.

Moje informacje SQL.

  Table 1          Table 2
 id  quantities      id  quantities
 1    1         1     0 
 1    2         2     0
 2    4         3     0 
 2    1     
 3    7

Chcę sumować ilości z tabeli 1 i z połączeniem, aby dodać go w tabeli 2

Pożądany wynik do tabeli 2

  Table 1          Table 2
 id  quantities      id  quantities
 1    1         1     3 
 1    2         2     5
 2    4         3     7
 2    1     
 3    7

Próbuję tego kodu, ale dodaje tylko pierwszy wiersz

update i set quantities=i.quantities+sum(s.rent) from inventory i join temp_rent s on i.id=s.itemid
1
Dimis 15 luty 2017, 22:51

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Proste połączenie i agregacja powinna wykonać sztuczkę

Update Table2
  set quantities = B.Total
 From Tabel2 A
 Join (Select ID
       ,Total=sum(quantities)
    From Table1
    Group By ID
   ) B
 on (A.ID=B.ID)
1
John Cappelletti 15 luty 2017, 20:11

To powinno zrobić ...

CREATE TABLE #table1 ( id INT, quantities INT)

INSERT INTO #table1(id, quantities)
VALUES (1, 1)  
INSERT INTO #table1(id, quantities)
VALUES (1, 2)    
INSERT INTO #table1(id, quantities)
VALUES (2, 4)    
INSERT INTO #table1(id, quantities)
VALUES (2, 1)    
INSERT INTO #table1(id, quantities)
VALUES (3, 7)    

CREATE TABLE #table2 ( id INT, quantities INT)

INSERT INTO #table2(id, quantities)
VALUES (1, 0)  
INSERT INTO #table2(id, quantities)
VALUES (2, 0)    
INSERT INTO #table2(id, quantities)
VALUES (3, 0)  

UPDATE #table2
SET quantities = t1.quantities
FROM #table2 t2
  JOIN (
      SELECT id, SUM(quantities) AS quantities
      FROM #table1 
      GROUP BY id
    ) t1 ON
    t2.id = t1.id

DROP TABLE #table1
DROP TABLE #table2
0
manderson 15 luty 2017, 20:16