Pobrałem kod źródłowy dla PDFIUVIEWER z Git Hub. Wprowadziłem zmiany do jednego z projektów w tym rozwiązaniu Projekt ten jest niezdolny. Jestem w stanie pomyślnie zbudować aplikację. Ale w czasie pracy, gdy tworzę przedmiot jednej z klasy PDFIUMVIEWER project.it daje mi następujący błąd:

Nie można załadować pliku ani montażu "pdfiumviewer, wersji = 2.11.0.0, hodowli = neutralne, publickeyktoken = null" lub jedną z jej zależności. Objawiona definicja z zestawem montaż nie pasuje do odniesienia do montażu. (Wyjątek od HResult: 0x80131040)

Numer wersji montażu jest poprawny. Więc, dlaczego otrzymuję ten błąd?

4
V K 15 luty 2017, 17:51

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Problem polegał na tym, że dodałem odniesienie do starego niezmodifowanego pdfiumviewer Dll do innego projektu

7
V K 16 luty 2017, 06:50

Występowałem również ten problem, mój scenariusz był, że musiałem dodać odniesienie z innego rozwiązania do mojego projektu, usuwającego odniesienie nie było opcją - co dla mnie zostało ponownie zainstalowane SQLClient od Nuget Package Menedykera na obu rozwiązaniu. Ma nadzieję, że Helo ktoś inny

0
user12897148 18 luty 2020, 08:43