public static void main(String[] args) {
  Scanner ulaz=new Scanner(System.in);
  System.out.println("Enter number of array elements: ");
  int n=ulaz.nextInt();
  int[]array=new int[n];
  System.out.println("Insert array elements: ");
  int sum=0;
  for (int i=0;i<n;i++){
    array[i]=ulaz.nextInt();
    sum+=array[i];
  }
  int arithmeticmean=sum/n;
  for(int i=0;i>arithmeticmean;i++){
   System.out.print(i);
  }
}

Moje pytanie brzmi: Dlaczego nie mogę zobaczyć, ile elementów jest większy niż średnia arytmetyczna z tej tablicy? Co zrobiłem źle? Z góry dziękujemy za pomoc

1
Mapet 15 luty 2017, 16:26

1 odpowiedź

Aby wydrukować wartości, które są większe niż arytmetyczne, musisz zapętlić wszystkie wartości i drukować tylko wartości, które są większe niż średnia arytmetyczna.

// Loop through all values
for (int i = 0;i < array.length; i++) {

  // Check if the value is bigger than the arithmetic mean
  if (array[i] > arithmeticmean) {
    System.out.print(i);
  }
}
1
Davide Lorenzo MARINO 15 luty 2017, 13:29