Nie mogę ustawić czcionki dla Navigation Bar w moim {x1}} za pomocą tablicy opowieści. Sprawdziłem tutaj kilka pytań. Powiedziali opcje, aby zmienić czcionkę dostępną w Attributes Inspector. Ale kiedy sprawdziłem tam, nie mogę wybrać niestandardowych czcionek dla mojego {x3}}. Możesz zobaczyć, że poniżej ekranu ekranu.

enter image description here

Możesz zobaczyć pole rodziny czcionki jest wyłączone. Więc pomóż mi zmienić czcionkę Navigation Bar. Z góry dziękuję.

4
Praveen Kumar 16 luty 2017, 15:28

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wystarczy zmienić niestandardowy system i zmień ponownie na zwyczaj. Nie jestem pewien, dlaczego, ale to działało dla mnie!

14
Juan Curti 16 luty 2017, 12:31

Możesz dodać niestandardową czcionkę z kodem, jeśli chcesz, aby to czcionka we wszystkich projektach, dodaj go do DIDFinishLaunchingWithOptions

[[UINavigationBar appearance] setTitleTextAttributes: [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:
                           [UIColor colorWithRed:245.0/255.0 green:245.0/255.0 blue:245.0/255.0 alpha:1.0], NSForegroundColorAttributeName,
                           [UIFont fontWithName:@"fontname" size:24.0], NSFontAttributeName, nil]];
2
Mrsantateam 16 luty 2017, 12:42