knife search node '*:*' -a recipes

Daje mi wszystkie węzły i ich przepisy.

knife node show NODE_ID -a recipes

Daje mi przepisy używane przez określony węzeł z NODE_ID.

Muszę pobrać zawartość przepisów, że te polecenia pobierają. Nawet polecenie wyświetlania konkretnej receptury na serwerze szefa kuchni wystarczy.

5
ashokgadeking 15 luty 2017, 22:39

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

knife cookbook show COOKNAME VERSION recipes RECIPENAME.rb

Możesz także poprawić, że dla innych typów plików w książce kucharskiej.

5
coderanger 15 luty 2017, 19:42

Możesz użyć polecenia knife cookbook show COOKBOOK [VERSION] [PART] [FILENAME]:

knife cookbook show mycookbook 1.2.3 recipes default.rb

Wyjścia domyślne przepis MyCookBOOKBOOK wersja 1.2.3

4
StephenKing 15 luty 2017, 19:43