Pracuję nad logowaniem AngularJs i zapomniałem hasła modułu.

Mój kod to

<body data-ng-cloak data-ng-app="LoginModule" data-ng-controller="LoginController">
  <div id="login-page">
    <div class="container" data-ng-show="ShowLoginBox">   
      <form class="form-login" id="LoginForm" autocomplete="off" enctype="multipart/form-data" name="LoginForm" novalidate="" data-ng-submit="LoginData(SALogin)">

        <h2 class="form-login-heading">Login in now</h2>
        <div class="login-wrap">
          <div class="alert alert-danger alert-dismissable" data-ng-show="showWarningAlert">
           <button type="button" class="close" data-ng-click="switchBool('showWarningAlert')">×</button><strong>{{WarningAlert}}</strong>
          </div>
          <div class="alert alert-success alert-dismissable" data-ng-show="showSuccessAlert">
           <button type="button" class="close" data-ng-click="switchBool('showSuccessAlert')">×</button><strong>{{SuccessAlert}}</strong>
          </div>

          <input type="email" class="form-control" placeholder="Email-Id" id="email" name="email" data-ng-model="SALogin.email" pattern="^[a-zA-Z0-9-\_.]+@[a-zA-Z0-9-\_.]+\.[a-zA-Z0-9.]{2,5}$" required autofocus />            
       <div class="error" data-ng-show="LoginForm.email.$dirty && LoginForm.email.$invalid">
            <small class="error" data-ng-show="LoginForm.email.$error.required">Email-Id is required.</small>
            <small class="error" data-ng-show="LoginForm.email.$error.email">Invalid Email-Id.</small>
          </div>              
          <br>
          <input type="password" class="form-control" placeholder="Password" maxlength="20" name="password" id="password" data-ng-model="SALogin.password" data-ng-minlength="8" data-ng-maxlength="20" required />
          <div class="error" data-ng-show="LoginForm.password.$dirty && LoginForm.password.$invalid">
            <small class="error" data-ng-show="LoginForm.password.$error.required">Password is required.</small>
            <small class="error" data-ng-show="LoginForm.password.$error.minlength">Password is required to be at least 8 characters</small>
            <small class="error" data-ng-show="LoginForm.password.$error.maxlength">Password cannot be longer than 20 characters</small>
          </div>          <label class="checkbox"><span class="pull-right"><a href="#" data-ng-click="ForgotPwdBox()"> Forgot Password?</a></span></label>
          <button class="btn btn-theme btn-block" type="submit" data-ng-disabled="LoginForm.$invalid" ><i class="fa fa-lock"></i> LOGIN</button>
          <hr>      
        </div> 
      </form>
    </div>

    <div class="container" data-ng-show="ShowForgotPwdBox">   
      <form class="form-login" id="ForgotPwdForm" autocomplete="off" enctype="multipart/form-data" name="ForgotPwdForm" novalidate="" data-ng-submit="ForgotPwdData(SAForgotPwd)">
        <h2 class="form-login-heading">Get New Password</h2>
        <div class="login-wrap">
          <div class="alert alert-danger alert-dismissable" data-ng-show="showWarningAlert">
           <button type="button" class="close" data-ng-click="switchBool('showWarningAlert')">×</button><strong>{{WarningAlert}}</strong>
          </div>
          <div class="alert alert-success alert-dismissable" data-ng-show="showSuccessAlert">
           <button type="button" class="close" data-ng-click="switchBool('showSuccessAlert')">×</button><strong>{{SuccessAlert}}</strong>
          </div>

          <input type="email" class="form-control" placeholder="Email-Id" id="email" name="email" data-ng-model="SAForgotPwd.email" pattern="^[a-zA-Z0-9-\_.]+@[a-zA-Z0-9-\_.]+\.[a-zA-Z0-9.]{2,5}$" required autofocus />            
       <div class="error" data-ng-show="ForgotPwdForm.email.$dirty && ForgotPwdForm.email.$invalid">
            <small class="error" data-ng-show="ForgotPwdForm.email.$error.required">Email-Id is required.</small>
            <small class="error" data-ng-show="ForgotPwdForm.email.$error.email">Invalid Email-Id.</small>
          </div>

          <label class="checkbox"><span class="pull-right"><a href="#" data-ng-click="LoginBox()"> Back to Login?</a></span></label>
          <button class="btn btn-theme btn-block" type="submit" data-ng-disabled="ForgotPwdForm.$invalid" ><i class="fa fa-lock"></i> Get New Password</button>
          <hr>      
        </div> 
      </form>
    </div>
  </div>
</body>

Gdy użytkownik kliknie opcję Zapomniałeś hasła Hasło Ukryj formularz logowania i pokazuje formularz hasła Zapomniałeś, a następnie użytkownika wprowadź jego / jej e-mailid i przesłać formularz. Po formularzu zgłoszeniu użytkownika pokazuję skrzynkę wiadomościową i komunikatem sukcesu. ale nie jestem w stanie usunąć danych formularza, a następnie pokazać komunikat o sukcesie / niepowodzeniu

Mój kod JS jest tutaj

var Login = angular.module("LoginModule", [])
Login.controller("LoginController", function ($scope, $http, jsonFilter)
{
  $scope.ShowLoginBox = true;
  $scope.ShowForgotPwdBox = false;
  $scope.showWarningAlert = false;
  $scope.showSuccessAlert = false;

  var logResult = function (data, status, headers, config)
  {
    return data;
  };

  $scope.LoginData = function (SALogin)
  {
    var config = { params: { SALogin: SALogin }  };

    $http.post("login-process.php", null, config)
    .success(function (data, status, headers, config)
    {
      $scope.getCallJSONResult = logResult(data, status, headers, config);
      if(data=="Success")
      {
        window.location.href = "dashboard.php";
        $scope.SuccessAlert = data;
      $scope.showSuccessAlert = true;
      $scope.showWarningAlert = false;
      }

      if(data!="Success")
      {
        $scope.WarningAlert = data;
      $scope.showWarningAlert = true;
      }

      //switch flag
      $scope.switchBool = function (value) {
        $scope[value] = !$scope[value];
      };
    })

    .error(function (data, status, headers, config)
    {
      $scope.getCallJSONResult = logResult(data, status, headers, config);
    });
  };

  $scope.ForgotPwdBox = function () {
    $scope.ShowForgotPwdBox = true;
    $scope.ShowLoginBox = false;

    $scope.ForgotPwdData = function (SAForgotPwd)
    {
      var config = { params: { SAForgotPwd: SAForgotPwd }  };

      $http.post("forgot-password-process.php", null, config)
      .success(function (data, status, headers, config)
      {
        $scope.getCallJSONResult = logResult(data, status, headers, config);
        if(data=="Success")
        {
          $scope.SuccessAlert = "Check your mail for new password";
        $scope.showSuccessAlert = true;
        $scope.showWarningAlert = false;
        }

        if(data!="Success")
        {
          $scope.WarningAlert = data;
        $scope.showWarningAlert = true;
        }

        //switch flag
        $scope.switchBool = function (value) {
          $scope[value] = !$scope[value];
        };
      })

      .error(function (data, status, headers, config)
      {
        $scope.getCallJSONResult = logResult(data, status, headers, config);
      });
    };
  };

  $scope.LoginBox = function () {
    $scope.ShowLoginBox = true;
    $scope.ShowForgotPwdBox = false;
  };
});

Nie mam pomysłu, jak usunąć dane bez przeszkadzania skrzynce wiadomości.

0
user1624540 15 luty 2017, 16:30

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jak @saurabh powiedział, że musisz oczyścić model, więc pokaże się jako pusty

$scope.SALogin = {};

Aby usunąć wymagane, po prostu ustaw formularz do tego:

$scope.LoginForm.$setPristine();
$scope.LoginForm.$setUntouched();

I ta sama procedura dla drugiej formy i będzie działać

1
ocespedes 16 luty 2017, 13:10

Po wyświetlaniu skrzynki wiadomości z komunikacją z wiadomością

Spróbuj tego

$scope.SALogin = {};
2
Saurabh Agrawal 15 luty 2017, 15:38