Próbuję przeanalizować ciąg JSON wydobyty z bazy danych MySQL. Ciąg JSON zawiera dwuwymiarową tablicę, ale JSON_Decode powraca z Null i JSON_Last_Error zwroty 0, które zakładam, oznacza, że nie wystąpił błąd.

$ wynik jest ciąg JSON

json_decode($result, true);

Ciąg:

[
 ["17544500374","17544500489","17544500571","17544500587","17544500528"],
 ["17544500651","17544500432","17544500673","17544500452","17544500362"],
 ["17544500454","17544500457","17544500523","17544500441"],
 ["17544500547","17544500463","17544500535","17544500676"],
 ["17544500548","17544500581","17544500584","17544500382"],
 ["17544500593","17544500364","17544500660","17544500595"],
 ["17544500635","17544500647","17544500529","17544500670"]
]
-2
Martin 15 luty 2017, 19:57

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie masz klucza do swoich wartości. Oznacza to, że drugi parametr jest nieprawidłowy, ponieważ funkcja nie jest w stanie utworzyć tablicy asocjacyjnej.

To działa dobrze na mojej maszynie:

json_decode($result);
1
Oliver 15 luty 2017, 17:06

$result musi być ciągiem:

$result = '[["17544500374","17544500489","17544500571","17544500587","17544500528"],["17544500651","17544500432","17544500673","17544500452","17544500362"],["17544500454","17544500457","17544500523","17544500441"],["17544500547","17544500463","17544500535","17544500676"],["17544500548","17544500581","17544500584","17544500382"],["17544500593","17544500364","17544500660","17544500595"],["17544500635","17544500647","17544500529","17544500670"]]'
0
Aminesrine 15 luty 2017, 17:05