Jak zadzwonić click Funkcja na znaczniku wejściowym, gdy wciskam do pola wejściowego lub zmienić wartość w polu.

jquery('input').click();

Nie mogę tego zrozumieć, jak to zrobić, sprawdziłem Inne miejsca?

0
Aman Singh 16 luty 2017, 12:55

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj

jquery('input').keypress(function (){'body'})

Lub

jquery('input').keydown(function(){  'body'; })

Funkcja Wyzwala się, gdy naciskasz dowolny klawisz.

1
zolter 16 luty 2017, 11:28

Używałbym "dokumentu", ponieważ jest to nieco bardziej niezawodne, a następnie

jQuery(document).on('click','input', function(){
    // do something
});
0
Christopher Almond 16 luty 2017, 11:44