Próbuję utworzyć CONCAT(), który otrzymuje ostatni numer w kolumnie exp_id, a następnie doda nazwę pliku do wyświetlania jako osobna kolumna. Kolumna wyświetliby następujące elementy.

copy \\\resfs\reo\reoexps\87\5\7040445i.pdf C:\temp\images 
CONCAT('copy \\\resfs\reo\reoexps\87\',', SUBSTRING(exp_id, 1,CHAR_LENGTH(exp_id) -1) '\', file_name, 'C:\temp\images') AS D,

Wpisz opis obrazu tutaj
Wpisz opis obrazu tutaj

enter image description here

0
Darius Castillo 16 luty 2017, 21:31

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj tego:

CONCAT('copy ','\\','\\','\\','resfs\\reo\\reoexps\\87\\', SUBSTRING(CAST(exp_id AS char), 1,CHAR_LENGTH(exp_id) -1),'\\', file_name, ' C:\\temp\\images') AS D
1
Danilo Bustos 16 luty 2017, 19:34

Plash backslash () jest używany jako znak ucieczki. Użyj dwukrotnego ukośnika (), gdzie chcesz mieć dosłowny odwrócony ukośnik:

CONCAT('copy \\\\resfs\\reo\\reoexps\\87\\', SUBSTRING(exp_id, 1, CHAR_LENGTH(exp_id) -1), '\\', file_name, 'C:\\temp\\images') AS D
0
Michael K 16 luty 2017, 20:26