Mam bazę danych z wieloma tabelami. Jeden jest używany jako statyczne źródło informacji, które należy wprowadzić w innej tabeli. Stworzyłem formularz, w którym ta pierwsza tabela jest zapętlona i używana do budowy pól wejściowych. Te pole mają pole wyboru, i najlepiej, jeśli zaznaczono to pole wyboru, zapisze to pole do drugiej tabeli po przesłaniu.

Jednak nie zapisuje się w drugiej tabeli, podczas gdy reszta tej formy (zagnieżdżona forma).

Jak to się przychodzi? Nie otrzymuję żadnych błędów w dzienniku serwera.

Część _form. Zawiera łącznie 6 bloków takich jak i 2 inne bloki. Pozostałe bloki poprawnie zapisują:

 <div class="card">
     <div class="card-header" role="tab" id="headingTwo">
      <h5 class="mb-0">
       <a class="collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseTwo" aria-expanded="false" aria-controls="collapseTwo">
        Product (vrij) verklaring
       </a>
      </h5>
     </div>
     <div id="collapseTwo" class="collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="headingTwo">
      <div class="card-block">

       <%= f.fields_for :enquirymeasures do |em| %>

         <%= Measurement.where(measurementtype: 'product verklaring').find_each do |m| %>

           <%= f.fields_for :enquirymeasures, :html => {:multipart => true} do |em| %>
             <%# em.hidden_field :measurementid, {:value => m.id} %>
             <%= em.text_field :type, {:value => m.measurementtype} %>
             <%= em.text_field :description, {:value => m.measurement} %>
             <p>
              <%= em.check_box :needed %>
              <%= m.measurement %>


             <hr>
           <% end %>
         <% end %>
         <%= f.fields_for :enquirymeasures do |em| %>
           <%= em.label :bijzonderheden %>
           <%= em.text_field :other %></p>
         <% end %>

         <br>


         </div>
         </div>

       <% end %>
       </div>


    <%= f.fields_for :enquirymeasures do |em| %>
      <div class="card">
       <div class="card-header" role="tab" id="headingElektro">
        <h5 class="mb-0">
         <a class="collapsed" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseElektro" aria-expanded="false" aria-controls="collapseElektro">
          Elektrotechnische maatregelen
         </a>
        </h5>
       </div>
       <div id="collapseElektro" class="collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="headingElektro">
        <div class="card-block">
         <%= Measurement.where(measurementtype: 'Elektrotechnisch').find_each do |m| %>

           <%= f.fields_for :enquirymeasures, :html => {:multipart => true} do |em| %>
             <%= em.hidden_field :measurementid, {:value => m.id} %>
             <%= em.hidden_field :type, {:value => m.measurementtype} %>
             <%= em.hidden_field :description, {:value => m.measurement} %>
             <p><%= em.check_box :needed %> <%= m.measurement %>
             <hr>
           <% end %>
         <% end %>
         <%= f.fields_for :enquirymeasures do |em| %>
           <%= em.label :bijzonderheden %>
           <%= em.text_field :other %></p>
         <% end %>
        </div>
       </div>
      </div>

    <% end %>
    </div>

Dozwolone atrybuty:

 def enquiry_params
   params.require(:enquiry).permit(:reference, :location, :description, :date, :amount, :approved, :status,
                   enquirymeasures_attributes: [:id, :done, :needed, :measurement_id, :measurementid, :user, :other, :type, :description],
                   tools_attributes: [:id, :handtool, :other, :motorvehicle, :compressor, :ramp, :scaffold, :crane, :ladder, :generator, :tankladder],
                   applicant_attributes: [:id, :name, :email, :contractor_id, :company],
                   signatures_attributes: [:id, :date, :representative_id],
                   gasmeters_attributes: [:id, :date, :tester, :signature, :oxigen, :o_needed, :o_continu, :explosives, :e_needed, :e_continu, :mat1, :mat1_needed, :mat1_continu, :mat2, :mat2_needed, :mat2_continu, :mat3, :mat3_needed, :mat3_continu],
                   controls_attributes: [:id, :enquirycheck, :workspacecheck, :enquiry_id],
                   roles_attributes: [:name],
                   user_attributes: [:id, :name, :company]).merge(user_id: current_user.id)
  end

Twórz funkcję

def create
  @enquiry.user_id = current_user.id
  @enquiry = Enquiry.new(enquiry_params)
  #@enquiry.enquirymeasures.build


  respond_to do |format|
   if @enquiry.save
    format.html { redirect_to @enquiry, notice: 'Enquiry was successfully created.' }
    format.json { render :show, status: :created, location: @enquiry }
   else
    format.html { render :new }
    format.json { render json: @enquiry.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

Modele bazy danych:

table #1class Measurement < ActiveRecord::Base
 belongs_to :enquirymeasure

 belongs_to :enquiry

 def type_and_measurement
  "#{self.measurementtype} |" " #{self.measurement}"
 end
end


table #2
class Enquirymeasure < ActiveRecord::Base
 belongs_to :enquiry
 has_many :measurements
 accepts_nested_attributes_for :measurements
end
0
Marco 16 luty 2017, 11:05

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

I znalazłem rozwiązanie. Używałem: wpisz jako kolumnę w tabeli Enquirymaseasure. To, offcourse, nie działa ze względu na to, że jest to słowo Reserver i wszystko. (coś, co wiedziałem, ale po prostu nie myślałem o czymś lub czymś)

0
Marco 16 luty 2017, 10:45

Jeśli rozumiem swoje modele relacje poprawnie, wydaje mi się, że zapytanie jest model, który powinien mieć zagnieżdżone atrybuty do pomiaru, powinieneś

 pass accepts_nested_attributes_for :measurements

Od enquiryMeasure do zapytania

0
Joel_Blum 16 luty 2017, 08:39