Właśnie zbudowałem aplikację internetową za pomocą ASP.NET MVC-5 i opublikowane na Azure. Jednak wszystkie komunikaty telefoniczne

catch(ArgumentNullException ae){
    MessageBox.Show("No empty fields.", "Error", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning, MessageBoxResult.OK, MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly);
    return RedirectToAction("Index");
}

Czy jest to szybki zastępstwo? Ponieważ użyłem wielu komunikatów.

-1
yfan183 17 luty 2017, 07:12

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

W twojej stronie cshtml Dodaj to

@Html.Raw(TempData["msg"])

Iw twoim controller action Dodaj to i zwróć view

TempData["msg"] = "<script>alert('Hi this is a message');</script>";
1
Usman 17 luty 2017, 04:20

Odpowiedź Usman jest dość przydatna. Jeśli używasz Bootstrap, możesz użyć modalnego, pisz swój własny, będzie twardy, ale możesz uzyskać wiele wtyczek alarmowych w jQuery, bootstrap lub dowolne ramy używane.

0
Anirudha Gupta 17 luty 2017, 05:06