Wdrażam procedurę zdefiniowaną przez użytkownika i muszę być w stanie uzyskać PropertyContainer z instancji węzła; więc mogę nabyć zamek.

Nie jest dla mnie jasne z Dokumentacja węzeł jak to zrobić. Odziedziczone metody, takie jak < Em> getallproperties () Wystarczy zwrócić mapę właściwości.

Wszelkie wskazówki są bardzo doceniane.

2
Joel Stevick 15 luty 2017, 16:56

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

org.neo4j.graphdb.Node rozszerza org.neo4j.graphdb.PropertyContainer (w 3.0.x) lub org.neo4j.graphdb.Entity, który się rozszerza PropertyContainer (w 3.1.x), więc nie musisz nic robić, wystarczy użyć Masz naukę.

Zobacz Javadoc, który połączyłeś

Wszystkie SuperInterface: Entity, PropertyContainer

http://neo4j.com/docs/java-reference/current/javadocs/org/neo4j/graphdb/node.html.

2
František Hartman 15 luty 2017, 13:59

A Node jest PropertyContainer od Node extends Entity i Entity extends PropertyContainer.

2
Stefan Armbruster 15 luty 2017, 14:00